Pressmeddelande -

"Inför möjligheten att utfärda undantagstillstånd!" - SD förnyar kravet på skärpt lagstiftning efter nya upplopp i Rinkeby

Den invandrartäta stadsdelen Rinkeby i Stockholm skakas återigen av våld, upplopp och bränder.

Sverigedemokraternas partiordförande, Jimmie Åkesson, menar att ordningen måste återställas med alla till buds stående medel samt att de senare årens återkommande kravaller i landets invandrarförorter har visat att den svenska lagstiftningen är otidsenlig:

- Dessa återkommande angrepp på det svenska samhället är fullständigt oacceptabla. Klimatet i samhället har hårdnat. Den mångkulturella samhällsordningen i kombination med mediernas och de etablerade partiernas "tycka synd om -mentalitet"  och bristande förmåga att hantera situationen har skapat en situation som kräver extraordinära åtgärder. Flumstrategier med dialogpoliser, brobyggare och en alltför ensidig fokusering på social brottsprevention har uppenbarligen inte fungerat. Det som nu utspelar sig i Rinkeby är ett angrepp på hela det demokratiska, svenska samhället och samhället måste därför med kraft svara på hotet från de krafter som eftersträvar laglöshet och kaos och som utsätter skötsamma medborgare, polis- och räddningspersonal för livsfara.

- Sverigedemokraterna förnyar sitt tidigare framförda krav på att lagstiftningen  skall ses över så att straffen för den här typen av samhällsomstörtande brottslighet skärps och att en möjlighet att utfärda undantagstillstånd införs. Vi kräver också att den nationella insatsstyrkan omedelbart skickas till Rinkeby för att bistå den ordinarie polisen i arbetet med att återställa ordningen samt att Stockholms kommun utfärdar ett temporärt utegångsförbud i Rinkeby på kvällstid för omyndiga personer utan målsmans sällskap.

För vidare information:

Pressekretariatet

Tel: 08-50 00 00 55

E-post: presskontakt@sverigedemokraterna.se

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • jimmie åkesson
  • kravaller
  • undantagstillstånd
  • rinkeby
  • sverigedemokraterna

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800