Pressmeddelande -

Ny ledning för nättidningen Samtiden

Vid en extra bolagsstämma den 18 maj 2016 valdes Dick Erixon till ny styrelseledamot i Samtid & Framtid AB som ger ut nättidningen Samtid. Han blir också ansvarig utgivare och chefredaktör.

Dick Erixon, kommenterar:

- Globaliseringens tidevarv ställer helt nya krav på den nationella politiken. Det handlar om att tydliggöra värderingar kring medborgarskap, rörlighet över gränserna, integration och vilka normer och principer som är överordnade och vilka som inte är det.

Vidare förklarar han varför socialkonservatism fyller en viktig samhällsfunktion:

- En socialkonservativ agenda kan erbjuda de svar som behövs i vår samtid. En agenda som förstår och utvecklar tankarna om samhällskontraktet som redan 1600-talsfilosoferna Thomas Hobbes och John Locke formulerade. Varje människa har personligt ansvar – oavsett om man är kvinna eller man, svart eller vit, hetero eller gay, ung eller gammal – att vara en god samhällsmedborgare. Bara om rättigheter balanseras mot skyldigheter kan en hållbar balans skapas i samhället som alla gemensamt kan ställa upp på.

Mattias Karlsson, gruppledare och Sverigedemokraternas representant vid bolagsstämman, kommenterar:

- Det är en mycket glädjande nyhet och jag både hoppas och tror att Dick Erixon skall kunna bidra till att både lyfta kvalitén på tidningen Samtiden och medverka till att skapa större utrymme för fria socialkonservativa perspektiv på samhällsdebatten inom ramen för mer etablerade medier.

För ytterligare information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning:

press@sd.se eller 010 10 19 800

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800