Pressmeddelande -

Oacceptabel elevsortering av friskolor

Uppdrag granskning lyfte i sitt senaste program problematiken kring friskolor som medvetet väljer och sorterar vilka elever de vill anta till skolan. Hur utbrett problemet är, är svårt att säga men det är oacceptabelt att det ens förekommer. 

Carina Herrstedt, riksdagsledamot utbildningsutskottet, kommenterar: 

- En tämligen enkel lösning vore att kommunerna skötte kösystem och antagningar utifrån uppsatta regler. Det finns i dag redan kommuner som erbjuder friskolorna denna service.

Carina fortsätter:

- Utgångsläget måste vara att såväl fristående som kommunala skolor ska vara öppna för alla elever. Självklart måste det finnas möjlighet att skapa klasser eller skolor för exempelvis barn med särskilda behov. Dessa ska då vara undantag från regeln och den som vill starta en sådan grupp eller skola skall vara tvungen att söka ett speciellt tillstånd hos Skolinspektionen, eftersom det då handlar om att begränsa mottagandet till vissa elevgrupper. Om inte sådana intentioner finns så skall skolan vara öppen för alla och skolverket måste ges verktyg för att lyckas säkerställa att ingen skola handplockar sina elever. För oss är det viktigt att alla skolor verkar under samma lagar och regler oavsett om det är en kommunal eller fristående skola och vi har också föreslagit lagändringar för att uppnå detta.


För vidare information:

Carina Herrstedt
Riksdagsledamot i utbildningsutskottet
Telefon: 0708-250429
E-post: carina.herrstedt@sverigedemokraterna.se

Henrik Gustafsson 
Informationssekreterare 
Telefon: 0725-898378 
E-post: henrik.gustafsson@sverigedemokraterna.se

Martin Kinnunen
Pressansvarig 
Telefon: 0708-180943 
E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.seÄmnen

  • Politik


Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800