Pressmeddelande -

”Påföljdsutredningen är för flat mot brottsligheten”

Idag presenterades regeringens påföljdsutredning. Det är en omfattande utredning som innehåller många förslag. Även om det finns en hel del bra förslag är Sverigedemokraternas generella inställning att utredningen går i en riktning mot mildare straff vilket ses som steg i fel riktning.

Kent Ekeroth, ledamot justitieutskottet, kommenterar:

– Stort fokus ser ut att ligga på hur man kan ändra reglerna för att minska antalet utdömda fängelsestraff. Inte ens vid återfall i brottslighet är det enligt utredningen självklart med ovillkorligt fängelsestraff. Enligt utredningen ska ej heller brott som begås under prövotiden nödvändigtvis innebära att den villkorliga domen omvandlas till ett fängelsestraff.

– Utredningen föreslår inrättande av ett varningsstraff för ungdomar istället för nuvarande bötesstraff. Bakgrunden till förslaget är att bötesstraffet inte ses som tillräckligt avskräckande bland ungdomar idag. Det kan säkert vara på det sättet men lösningen kan aldrig vara att införa meningslösa varningar.

– Vi vill i allmänhet se hårdare straff för brott mot liv och hälsa varför denna utredning kan ses som ett steg i fel riktning. Att som utredningen vill göra, minska antalet korta fängelsestraff, ser vi som ett steg mot göra brott mindre kännbara. Att utredningen ej kommer med förslag som syftar till att avskaffa mängdbrottsligheten ser vi som särskilt anmärkningsvärt.

 

För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 0708-180943
E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • sverigedemokraterna
  • beatrice ask
  • påföljdsutredningen
  • straff
  • fängelse
  • ungdomar
  • ekeroth
  • kent
  • regeringen

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800