Pressmeddelande -

Rektor ändrar sitt beslut efter påtryckningar från SDU

SDU hade tidigare nekats besöka Blackebergs Gymnasium i samband med att övriga ungdomsförbund var inbjudna till skolan för att hålla bokbord. Eftersom beslutet strider mot grundlagen samt skolverkets riktlinjer, bestämde sig SDU för att trotsa skolans politiska censur varpå rektorn efter påtryckningar ändrade sig och tillät SDU delta på samma villkor.

Erik Almqvist, förbundsordförande SDU, kommenterar:

-          Vi kan och kommer aldrig tillåta att skolor efter eget tycke och smak selekterar bort vissa åsikter och agerar politiska smakdomare, varför vi precis som idag kommer trotsa samtliga skolor som väljer att agera i strid med vår grundlag, kommenterar Erik Almqvist.

-          Att rektorn efter påtryckningar omvärderade sitt beslut ska givetvis ses som något positivt, men vi ser ändå allvarligt på det faktum att många skolor fortfarande inte tillåter oss delta på samma demokratiska villkor som övriga ungdomsförbund, avslutar Erik Almqvist.

För mer information:

Erik Almqvist

Ordförande SDU

0731-504 504

erik.almqvist@sdu.nu

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800