Pressmeddelande -

Riksdagen beslutade om utökat skydd för brottsoffer boende i hyresrätter

Under torsdagens omröstning i kammaren röstade en enig riksdag för en begränsning av hyresvärdars möjlighet att vräka personer efter att de råkat ut för ett brott i sitt hem. Det anmärkningsvärda i sammanhanget är regeringspartiernas hantering av ärendet. När Sverigedemokraterna deklarerade sitt ställningstagande så uppstod det en viss frustration, och frågan bordlades till dagen där på.

– Naturligtvis är det glädjande att ett enigt utskott vill att de kvinnor och män som misshandlats av sin partner ska få tydligt skydd mot risken att kunna vräkas ur sin hyresrätt på grund av störningar och skadegörelse i samband med misshandeln. Efter att Sverigedemokraterna valt att undersöka frågan fann vi att det fanns skäl till att se över problematiken och uppmana regeringen att återkomma med ett förslag till ändring i hyreslagen, då den här typen av misshandel ofta sker i situationer där lägenheten utsätts för skadegörelse eller grannar störs av ljud. Det är oerhört viktigt att hänsyn tas till brottsoffrets omständigheter eftersom han eller hon redan befinner sig i en utsatt och ofta förödande situation.

Markus Wiechel fortsätter:

– Det är dock anmärkningsvärt att alliansen svängde i frågan och valde att bifalla detta förslag först efter mitt och Sverigedemokraternas tydliga ställningstagande under utskottsmötet. Det tyder snarare på att det för alliansen är viktigare att dölja ett nederlag i riksdagens kammare än att se till att brottsoffer skyddas från en situation som de inte kan hållas ansvarig för.

För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 0708-180943
E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se

Henrik Gustafsson
Informationssekreterare
Telefon: 0725-898378
E-post: henrik.gustafsson@sverigedemokraterna.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • regeringen
  • riksdagen
  • sverigedemokraterna
  • överenskommelse


Presskontakt

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800