Pressmeddelande -

​SD: ”Ge Vattenfall ägardirektiv om att stoppa den förtida avvecklingen av kärnkraften”

På en presskonferens under tisdagen presenterade Sverigedemokraterna klimat- och energipolitiska förslag ur det kommande valmanifestet. På energiområdet handlar det bland annat om satsningar på forskning och utveckling av den fjärde generationens kärnkraft samt att staten bör uppdra åt Vattenfall att avbryta den förtida avvecklingen av kärnkraften.

Mattias Bäckström Johansson, energipolitisk talesperson, kommenterar:

- I Sverige har vi en nästan unik situation med ett i praktiken helt fossilfritt kraftsystem, med avsevärt lägre utsläpp av växthusgaser från vårt kraftsystem än vad som är fallet på global och europeisk nivå. Det har varit möjligt främst tack vare kärnkraften som planerbar kraftproduktion tillsammans med vattenkraften. Det är även detta som historiskt har gjort att det svenska kraftsystem präglats av en exceptionellt hög grad av leveranssäkerhet och elkvalité. Från vårt perspektiv är det därför en farlig väg att gå mot en avsevärt högre grad av väderberoende samt försämrad leveranssäkerhet, som även ökar vårt beroende av smutsig kolkraft från andra länder. 

På klimatområdet ligger fokus för Sverigedemokraterna att rulla tillbaka regeringens ineffektiva satsningar på området till förmån för ökad inriktning på internationella klimatinvesteringar och forskning och utveckling av ny teknik. Sammantaget vill partiet satsa en miljard årligen på dessa åtgärder.

Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson, kommenterar:

- 80 procent av all energi i världen kommer från fossila källor. Det är den verkligheten vi befinner oss i. Det är inte genom klimatångestkurser, elcyklar och ineffektiv miljardrullning till svenska kommuner som vi åstadkommer förändring på riktigt. Utgångspunkten för klimatpolitiken måste vara att göra skillnad på riktigt, inte att förbättra magkänslan eller snygga till de svenska siffrorna.

- Genom kraftiga ökningar av anslagen till teknikhöjande insatser globalt och på internationella klimatinvesteringar kan vi så väl bidra till minskade utsläpp av växthusgaser idag samtidigt som vi kan bidra till att skapa förutsättningar för ny teknik att konkurrera ut olja och kol. Genom att ta bort bränslesubventionerna inom gruvindustrin ser vi även goda möjligheter till att snabba på elektrifieringen av denna.

Förslagen i korthet:

Energi

- Staten ska ge Vattenfall i ägardirektiv om att stoppa den förtida avvecklingen av kärnkraften i Ringhals.

- Bredda energiforskningen till att även inkludera kärnenergiforskning och anslå medel för uppförandet av en statlig forskningsreaktor.

- Införa ett mål för leveranssäkerheten i det svenska kraftsystemet.

- Ett nytt anslag för en vätgasstrategi införs om 100 miljoner årligen och satsning på laddinfrastruktur om 75 miljoner årligen.

Klimat

- Anslagen till internationella klimatinvesteringar sk CDM-projekt ökas med 500 miljoner årligen. Att minska utsläpp genom internationella klimatinvesteringar kostar omkring 60 kr per ton att jämföra regeringens klimatkliv där kostnaden beräknas till närmare 160 kronor per ton om man enbart räknar med de statliga medlen. Siffran blir betydligt högre om medfinansieringen räknas med.

- Ett nytt anslag, ”Innovativ miljöteknik”, införs på 500 miljoner årligen. Anslaget ska kunna användas till forskningsprojekt och teknikhöjande insatser globalt.

- Avskaffade bränslesubventioner inom gruvindustriell verksamhet, vilket förväntas stärka de offentliga finanserna med 350 miljoner kronor årligen.

--

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800