Pressmeddelande -

SD: Inrätta en särskild lag som garanterar ersättning vid biverkningar av vaccin mot covid-19

Sverigedemokraterna har idag lämnat in ett utskottsinitiativ till riksdagens Socialutskott, med syfte att garantera ersättning vid biverkningar av vaccin mot covid-19. Detta bl a med anledning av SKR:s uttalade avsikt att invänta en försäkringslösning inför användningen av Modernas vaccin.

Enligt rapporter kan Region Dalarna och ett flertal andra regioner komma att behöva stoppa vaccineringar som är tänkta att utföras med läkemedelsbolaget Modernas vaccin mot covid-19. Orsaken till detta är att eventuella biverkningar och skador av Modernas vaccin inte omfattas av läkemedelsförsäkringen. Modernas covidvaccin ska komma till Sverige i veckan och det finns därför en överliggande risk för att vaccinationstakten försenas med anledning av detta.

Vaccineringen mot svininfluensan 2009 resulterade i att hundratals personer drabbades av narkolepsi som biverkning. Det uppstod därefter svårigheter för de drabbade att få ersättning, då taket nåddes i läkemedelsförsäkringens utbetalningsvillkor för en serieskada, vilket då var satt till 150 mkr.

Av den anledningen instiftades en särskild lag, enligt vilken staten ska stå för ersättning till de som drabbats av biverkningar som en följd av vaccination mot svininfluensan. Lagen gäller dock enbart för biverkningar orsakade av vaccinet Pandemrix.

Regeringen har gett uttryck för att eventuella kostnader kommer att täckas upp retroaktivt, men har inte konkretiserat formerna eller tidsplanen för att få en sådan ordning på plats. Vi framhåller fortsatt att det är en avgörande åtgärd för att säkerställa förtroendet för det svenska vaccinationsprogrammet.

Trots regeringens besked om den övergångslösning som presenterades vid gårdagens presskonferens, vill Sveriges kommuner och regioner (SKR) trots det invänta en försäkringslösning för Modernas vaccin. Därav menar Sverigedemokraterna att det är viktigt att en tydlig lösning kommer på plats snarast möjligt.

Med anledning av detta har Sverigedemokraterna lämnat in ett utskottsinitiativ under dagens sammanträde i Socialutskottet. I initiativet anförs att regeringen snarast bör återkomma en särskild lag vilken ska garantera ersättning vid eventuella biverkningar och skador som kan uppkomma vid vaccinering mot covid-19, i fall där sådana anspråk inte kan göras gällande i förhållande till läkemedelsförsäkringen

Utskottsinitiativet kommer att behandlas under nästa utskottssammanträde på tisdag den 19/1.

--

Vid ytterligare frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800