Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SD-Kvinnor presenterar åtgärder mot hedersproblematik

Alltför många personer förnekar förekomsten av en förtryckande och våldsam hederskultur, och bland de som erkänner dess existens verkar det finnas en utbredd ovilja att prata öppet om problematiken. Konsekvensen av detta blir bristande medvetenhet och kunskap och därmed svårigheter att hitta lämpliga åtgärder som kan hjälpa hederskulturens offer och samtidigt hindra att fler faller offer för den.

Med anledning av detta lanserade SD-Kvinnor nyligen en kampanj mot hedersproblematik. Kampanjen inleddes med film och debattartiklar vars syfte var att uppmärksamma problematiken och få igång en välbehövlig debatt kring den. Som ett andra steg i kampen mot hedersproblematiken kommer SD-Kvinnor också, inom några veckor, att presentera ett åtgärdsprogram. Programmet är så gott som färdigt och har utarbetats i samarbete med personer som själva varit offer för hederskulturen samt i samarbete med moderpartiet.

Efter att kampanjen lanserades har det dock varit en så pass stor efterfrågan på detta åtgärdsprogram att vi väljer att redan nu släppa några av de åtgärder som vi föreslår.

 

- Minst 50 miljoner kr årligen bör flyttas från genusforskning och från de statligt finansierade jämställdhetsprojekt som inte uppvisar någon reell inverkan på den faktiska jämställdheten i samhället. Dessa medel bör istället satsas på att stärka befintliga åtgärdsprogram mot hedersförtryck samt på ny forskning och nya förebyggande åtgärder med syfte att förhindra att fler faller offer för hederskultur och att förbättra omhändertagandet av de offer som redan är drabbade. Dessa medel skall specifikt öronmärkas för kampen mot hedersproblematiken och får inte användas till andra angränsande ändamål.

- Lagstiftningen kring tvångsäktenskap måste skärpas. Att som idag åtgärda problemet med tvångsäktenskap genom att använda flera olika befintliga lagar är inte tillräckligt. En utredning när det gäller hur tvångsäktenskap ska hindras pågår just nu på uppdrag av regeringen, och när denna är slutförd är vår förhoppning att resultatet blir inte bara en ändring av befintlig lagstiftning till det bättre utan också en komplettering av lagstiftningen i form av ett uttryckligt förbud mot att arrangera tvångsäktenskap.

- Utöver en skärpt lagstiftning som explicit förbjuder tvångsäktenskap menar vi att det är nödvändigt att lagstifta om att man måste ha uppnått en ålder av 24-år för giftermål med personer från icke-EU-länder. En sådan lagstiftning finns i Danmark och har visat sig ha en mycket positiv effekt för unga kvinnor från Mellanöstern. Istället för att i tidig ålder giftas bort och isoleras i hemmet har invandrarkvinnorna fått förbättrade möjligheter att bli en del av samhället, utbilda sig och förvärvsarbeta, vilket förbättrat deras förutsättningar att stå emot hederskulturen och trycket från familjen.

 

Kampanjfilmen kan ses genom att klicka här.

För mer information kontakta:

Therese Borg
Telefon: 072-7258845
E-post: therese.borg@sverigedemokraterna.se

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800

Relaterade nyheter