Pressmeddelande -

Sd och de rödgröna driver igenom förändringar om jakten

Under torsdagen beslutade Sverigedemokraterna i Miljö- och jordbruksutskottet ställa sig bakom två motioner angående förändringar av rennäringsförordningen. Motionerna fick stöd av samtliga partier i oppositionen varför det nu ser ut som att regeringen går mot ett nytt bakslag i riksdagskammaren.

Motionerna berör de ändringar av jakten i den svenska fjällen som regeringen drev igenom 2007. Förändringarna innebar att samtliga medborgare i EU och EES-länderna gavs samma rätt att jaga på svensk mark som svenska medborgare. Förändringarna har lett till ett ökat tryck från jägare från framför allt Norge, Finland och Italien. Det har enligt utskottsmajoriteten inneburit ett stort hot inte bara mot den framtida jakten utan också mot hela den svenska fjällvärlden. Utskottets förslag är att reglerna ska omprövas i syfte att återgå till hur reglerna såg ut tidigare.

Josef Fransson (SD) ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet kommenterar utskottets beslut:

– Det är mycket glädjande att vi kan nå en enighet inom oppositionen i en fråga som är av stor vikt för hela den svenska fjällvärlden. Regeringspartierna hänvisar till att det tidigare regelverket skulle strida mot EU-rätten men den oron tycks dels obefogoad och dels måste detta vara en fråga där regeringen förväntas kämpa för det svenska självbestämmandet. Detta är en fråga som jägarna drivit hårt lite i skymmundan och det glädjer mig att vi nu ser ut att ha en riksdagsmajoritet för att återgå till de gamla reglerna.

För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 08-786 62 39

E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se

 

Pressjouren

Telefon: 08 – 500 00 055

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800

Relaterat innehåll