Pressmeddelande -

SD: "Upp till bevis FP om statlig skola"

I en debattartikel på Politikerbloggen skriver sverigedemokraternas utbildningspolitiske talesperson Richard Jomshof om utspelet från Lärarnas Riksförbund om att en majoritet av väljarna vill återförstatliga skolan. Sverigedemokraterna som aktivt drivit frågan i riksdagen efterlyser mer handlingskraft från Folkpartiet.

"Sverigedemokraternas huvudargument för att återförstatliga skolan är att motverka de stora kommunala och regionala skillnader kommunaliseringen kommit att innebära. Det går inte komma ifrån att kommunernas ekonomi spelar en stor roll när det gäller hur mycket resurser skolan erhåller. Det innebär inte minst att en rik kommun som väljer att satsa mycket på skolan har större chans att få en bra skola, än en utflyttningskommun med ett sviktande skatteunderlag. Detta innebär att skolan inte är likvärdig och att våra barn får olika kvalitet på sin utbildning beroende på var i landet de bor, vilket inte är hållbart och som av allt att döma kraftigt strider mot folkvilja n. Därför menar Sverigedemokraterna att staten ska ges det övergripande ansvaret för skolan och dess finansiering.

Samtidigt som Jan Björklund och Folkpartiet nu säger sig kämpa för ett återförstatligande, kan jag inte göra annat än att förundras över hur partiet valt att agera i riksdagen. I den allmänpolitiska debatten i november månad i fjol argumenterade undertecknad för ett återförstatligande av svensk skola. Mottagandet från Allianspartierna, inklusive Folkpartiet, var dock minst sagt svalt, och jag måste erkänna att jag förvånades över Folkpartiets likgiltighet i frågan."

 

Prenumera på sverigedemokraternas pressutskick via SMS under almedalsveckan:

http://sverigedemokraterna.se/2011/06/30/press-registrera-dig-for-att-fa-sms-utskick/

 

För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 08-786 62 39

E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • sverigedemokraterna
  • almedalsveckan
  • almedalen
  • folkpartiet
  • lärarnas riksförbund
  • statlig skola

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800