Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SD välkomnar åtgärder för att förhindra huliganism

Justitieutskottet beslutade idag angående ett utskottsinitiativ från Socialdemokraterna om införande av anmälningsplikt för dömda huliganer. Sverigedemokraterna ser positivt på förslaget i sig men ville se bredare perspektiv för att även utreda huruvida elektronisk fotboja kan vara ett alternativ. Eftersom den övriga oppositionen inte accepterade ett bredare utredningsdirektiv kommer det inte bli någon majoritet i riksdagen för utskottsinitiativet.

 

Sverigedemokraterna ledamot i justitieutskottet Kent Ekeroth kommenterar: 

– Det är tråkigt att den övriga oppositionen pga prestige vägrar att tänka sig att bredda utredningen. Det är ganska uppenbart att man egentligen mest är ute efter att plocka enkla politiska poäng istället för att få till stånd slagkraftiga verktyg för polisen mot det idrottsrelaterade våldet.

– Vi hade velat ge utredaren i uppdrag att prioritera frågan och återkomma med sina resultat så att ett lagförslag kunde möjliggöras under hösten. Utöver detta hade vi i samband med en sådan prioriterad utredning velat se andra åtgärder, som t ex elektronisk fotboja vilket Rikspolisstyrelsen själv vill undersöka, utredda för att kunna ställa det i relation till anmälningsplikten.

Sverigedemokraternas yttrande angående utskottsiniativet:


Sverigedemokraterna ställer sig positiva till att skärpa lagstiftningen rörande idrottsrelaterat våld och störningar. Det utskottsinitiativ som Socialdemokraterna lade fram tar emellertid inte hänsyn till lämpligheten i att införa anmälningsplikt, vilket är en utredares uppdrag att yttra sig om, utan menar att lagförslaget ska tas fram oavsett vad. Eftersom frågan om anmälningsplikt inte har utretts, i alla fall inte något vi fått presenterat, anser vi inte att vi kan stödja nuvarande skrivning. Vi hade istället velat ge utredaren i uppdrag att prioritera frågan och återkomma med sina resultat så att ett lagförslag eventuellt kan införas om invändningarna däremot inte väger över.

Utöver detta hade vi i samband med en sådan prioriterad utredning velat se andra åtgärder, som t ex elektronisk fotboja vilket Rikspolisstyrelsen själv vill undersöka, utredda för att kunna ställa det i relation till anmälningsplikten.

Då inget av ovanstående blivit tillgodosett stödjer Sverigedemokraterna inte detta utskottsinitiativ men hoppas att Regeringen uppfattat signalerna att dessa frågor bör få prioritet hos utredaren.

 

 

För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 08-786 62 39

E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se

 

Pressjouren

Telefon: 08 – 500 00 055

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800