Pressmeddelande -

SD välkomnar förslag från S och MP om friskolorna

TT har det idag rapporterat om en gemensam linje från Socialdemokraterna och Miljöpartiet om friskolorna inom ramen för arbetet i friskolekommittén. Sverigedemokraterna välkomnar att S och MP uppger att de vill se en bred parlamentarisk överenskommelse vad gäller friskolorna. Då SD delar uppfattningen att det vore bra om riksdagspartierna kunde enas i frågan och vilka regler som ska gälla friskolorna, tackar partiet ja till inbjudan. Det intressanta med överenskommelsen är att de båda partierna nu väljer att ansluta sig till Sverigedemokraterna i ett par centrala frågor rörande friskolor.

Utbildningspolitisk talesperson Richard Jomshof kommenterar:

 - Vidare är det glädjande att S och MP vill öka kommunernas inflytande vid friskoleetableringar genom att få till stånd samverkansavtal med friskoleföretagen. Att erbjuda kommunerna ett större inflytande vid friskoleetableringar är något Sverigedemokraterna bejakar. Frågan är dock om detta är tillräckligt. Därför menar Sverigedemokraterna att kommunerna bör ges vetorätt vid nyetablering av friskolor.

- Vad gäller frågan om vinstuttag, säger de båda partierna att friskoleföretagen i bolagsordningen ska skriva in att utbildning ska vara huvudsyftet. Detta kommer enligt MP troligen att leda till att överskott investeras i skolan. Om så blir fallet är det glädjande. Sverigedemokraterna skriver i sitt skolpolitiska inriktningsprogram att Sverige bör följa den linje som gäller i övriga Norden, där friskolor inte får ta ut några vinster ur verksamheten. I stället bör dessa återinvesteras i verksamheten.För vidare information:

Martin Kinnunen 
Pressansvarig 
Telefon: 0708-180943 
E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se 
https://twitter.com/Martin_Kinnunen

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • sverigedemokraterna
  • friskolorna
  • miljöpartiet
  • socialdemokraterna

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800