Pressmeddelande -

SDU anordnar bokbord trots rektors grundlagsvidriga förbud

I februari inkom SDU med en förfrågan om att få besöka Blackebergs Gymnasium, men hade inte efter över två månader fått något svar. Vi blev dock informerade om att samma skola idag anordnar en politikerdag varpå skolan kontaktades igen för att få information om varför vi inte fått något svar och om det fanns möjlighet för SDU att precis som övriga ungdomsförbund också hålla bokbord.

SDU fick ett tydligt besked om att vi inte var välkomna på skolan vilket innebär att man bryter mot såväl grundlagen som skolverkets riktlinjer om hur skolor ska förhålla sig till politiska partier. Detta är inte något SDU kan acceptera varför vi nu väljer att trotsa rektorns grundlagsvidriga förbud genom att besöka skolan ändå.

Erik Almqvist, förbundsordförande SDU, kommenterar:

-          Detta är bara ett av många exempel där skolledningen sätter sig över grundlagen och agerar politiskt åsiktsfilter, trots att man går emot såväl JO som skolverkets nyligen utgivna riktlinjer, säger Erik Almqvist.

-          För oss är det principiellt viktigt att stå upp för demokratiska värden och slå tillbaka mot den politiska censur många skolor idag utövar. Därför väljer vi att trotsa rektorns grundlagsvidriga förbud, genom att besöka skolan ändå, avslutar Erik Almqvist.

 

För mer information:

Erik Almqvist

Ordförande SDU

0731-504 504

erik.almqvist@sdu.nu

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800