Pressmeddelande -

”Sjuklövern i Region Skåne står för en djupt orättvis och oansvarig politik”

Regionstyrelsen fattade idag beslut om att föreslå regionfullmäktige att policyn för Region Skåne vid akut och annan omedelbar nödvändig vård till gömda, och i Sverige illegalt uppehållandes, utlänningar nu också skall omfatta tandvård. För 50 kronor skall personer som vistas illegalt i landet få tandvård medan svenskar skall få betala höga patientavgifter.

Sverigedemokraterna var enda parti i Region Skåne som i april i år reserverade sig mot förslaget till policy för Region Skåne vid akut och annan omedelbar nödvändig vård till gömda, och i Sverige illegalt uppehållandes, utlänningar. När nu policyn skall omfatta även tandvård reserverar sig partiet även emot detta.

- Policyn innebär bland annat att Region Skåne uppmanar sin personal att vara delaktig i att gömma utlänningar som befinner sig illegalt i Sverige. Att kalla dessa människor "gömda flyktingar" är en ren lögn och en typ av retorik som ofta används av riksdagspartierna i syfte att skuldbelägga den som kritiserar den illa dolda mångkulturella agendan. Flyktingar behöver inte gömma sig i Sverige eftersom de får uppehållstillstånd om de kan uppvisa flyktingstatus. Det rör sig således om personer som vistas här illegalt och är därför jämförbara med brottslingar, säger Björn Söder (sd), ledamot i regionstyrelsen.

Han menar att policyn kan få oanade konsekvenser eftersom den innebär att i teorin har hela världens befolkning numera rätt att få skattesubventionerad sjuk- och tandvård i Skåne - bara de kan ta sig hit.

- Det vore mer önskvärt om Region Skåne istället valde en annan väg genom att uttala att människor som befinner sig illegalt i landet måste betala fullpris för sig om de överhuvudtaget skall få tillgång till svensk sjuk- och tandvård. Detta vore heller inget som står i strid med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Istället vill Region Skåne med policydokumentet ta bort ännu ett incitament att få personer, som vistas här illegalt, att lämna Sverige genom att erbjuda dem i praktiken avgiftsfri sjuk- och tandvård, säger Björn Söder och avslutar:

- Med förslaget till utvidgning om att även omfatta tandvård premierar man människor som inte rättar sig efter svenska lagar och regler, genom att de befinner sig illegalt i landet. Dessa belönas med att endast behöva betala 50 kronor per besök medan svenskar skall betala höga tandläkaravgifter samt vara med och finansiera den gemensamma vården genom skatt. Det är således en djupt orättvis och oansvarig politik som sjuklövern i Region Skåne driver.

För mer information:
Björn Söder
Ledamot i regionstyrelsen och gruppledare för Sverigedemokraterna
Tel: 044-309 34 49
E-post: bjorn.soder@sverigedemokraterna.se

Erik Almqvist
Politisk sekreterare
Tel: 0731-504 504
E-post: erik.almqvist@sverigedemokraterna.se

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800