Pressmeddelande -

Sverigedemokraterna anordnar manifestation mot antisemitism

Sverigedemokraterna kommer söndagen den 9 november anordna en egen manifestation mot antisemitism till minne av de fruktansvärda händelser som utspelade sig under kristallnatten.

William Petzäll, vice ordförande i sverigedemokraternas ungdomsförbund, förklarar bakgrunden till manifestationen:

- Det var många som efter andra världskriget slut trodde att antisemitismen var ett avslutat kapitel och att människor hade dragit lärdom av det inträffade. Så blev dock inte fallet. Rapporter gör gällande att antisemitismen breder ut sig, inte minst här i Sverige där såväl höger- som vänsterextremister och islamister bedriver en grov judefientlig propaganda, varav de två sistnämnda grupperna knappt uppmärksammats i det här sammanhanget av media, vilket är djupt tragiskt. Att antisemitismen enbart finns inom nazistiska grupperingar är således fel. Rapporter från bl.a. Svenska kommittén mot antisemitism visar på det faktum att antisemitiska värderingar är vanliga bland islamistiska grupper och rapporter från Forum för levande historia visar till och med att den är som störst bland just muslimer.

- Sverigedemokraterna menar att om man på allvar säger sig vilja bekämpa antisemitismen så måste man också våga tala om dess olika ansikten och hur man ska bemöta samtliga grupper som sprider den. Det står vi som parti ensamma om att göra.

- Vi ser också med oro på hur övriga partier och ungdomsförbund använder en dag som kristallnatten till att agitera mot alltifrån sverigedemokraterna och kapitalismen till Israel. Vi är av den uppfattningen att en dag som kristallnatten uteslutande ska uppmärksamma det fruktansvärda som inträffade och belysa problematiken med den ökande antisemitismen, och inte ägnas åt partipolitisk agitation eller antiisraelisk propaganda.

Information om torgmötet
Datum: 9 november
Tid: 12:00
Plats: Borås, stora torget
Talare: William Petzäll (sd)
För mer information kontakta William Petzäll:
Tele 076-1626453
william.petzall@sverigedemokraterna.se

Ämnen

  • Mänskliga rättigheter

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800