Pressmeddelande -

Sverigedemokraterna fick inget gehör för att återöppna närakuterna nattetid

Sverigedemokraterna föreslog i sitt budgetförslag för 2009 att återöppna närakuterna nattetid. Förslaget röstades på tisdagen ned av de övriga partierna, den sk sjuklövern. Ytterst beklagligt, hävdar Sverigedemokraterna.

Regionstyrelsen beslutade den 3 juni 2008 att fastställa närakuternas öppettider till kl 08.00 - 20.00 alla dagar. Detta i linje med Livskraft Skåne, som antogs under förra mandatperioden, då Sverigedemokraterna inte var representerade i regionfullmäktige. Beslutsunderlaget inför mötet var ytterst begränsat och flera av de nu drabbade närakuterna nämndes inte ens i underlaget.

Sverigedemokraternas ledamot i regionstyrelsen, Björn Söder, ifrågasatte inte förslaget om stängning och någon diskussion i ärendet blev det heller inte då alla övriga partier, som varit med i arbetet kring Livskraft Skåne under förra mandatperioden, var överens.

Strax efter beslutet var fattat började folk runt om i Skåne att protestera. De starkaste protesterna kom från framförallt Hässleholm, där över 9 000 personer skrev på protestlistor och demonstrationer hölls.

- Jag blev uppvaktad av folk som är insatta i ärendet och jag fick också mer insyn i vad detta beslut egentligen leder till. Jag erkände efteråt för alla dessa människor att jag gjorde fel som inte yrkade avslag och reserverade mig, även om det inte gjort någon skillnad för utgången av beslutet. Jag påpekade också att om ärendet åter skulle komma upp på bordet så var och är min inställning klar i denna fråga, nämligen att jag inte delar de övriga partiernas syn på saken och skulle idag göra just det jag borde ha gjort den 3 juni, nämligen yrka avslag, säger Björn Söder.

Inför nästa års budget föreslog Sverigedemokraterna i sitt budgetförslag att närakuterna åter skall öppnas nattetid. Man tryckte extra på att politikerna måste lyssna på folket. Dessutom görs inga större besparingar genom att stänga ned närakuterna under natten.

- Vi valde att begära särskild proposition på just förslaget om att återöppna närakuterna men vi fick inget gehör från övriga partier. Inte en enda av de övriga ledamöterna stödde vårt förslag. Jag tycker att det är ytterst beklagligt, säger Björn Söder.

För mer information:
Björn Söder
Ledamot i regionstyrelsen och gruppledare för Sverigedemokraterna
Tel: 044-309 34 49
E-post: bjorn.soder@sverigedemokraterna.se

Erik Almqvist
Politisk sekreterare
Tel: 0731-504 504
E-post: erik.almqvist@sverigedemokraterna.se

Jens Leandersson
Politisk sekreterare
Tel: 044-309 34 07
E-post: jens.leandersson@skane.se

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800