Pressmeddelande -

Sverigedemokraterna föreslår grundkurs i demokrati för landets rektorer

Runt om i landet pågår just nu en debatt om huruvida Sverigedemokraternas ungdomsförbund skall tillåtas besöka landets skolor och informera om sin politik i likhet med andra ungdomsförbund. Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder menar att det under debatten framkommit att en skrämmande hög andel av landets rektorer saknar grundläggande kunskaper om vad demokrati och yttrandefrihet innebär och föreslår därför att det skall bli obligatoriskt för alla rektorer att gå en grundkurs i demokrati. - Rektorerna bär ett tungt ansvar för våra barns demokratiska fostran och därför är det skrämmande att se att så många av dem uppvisar totalitära tendenser genom att godtyckligt bryta mot myndighetsbeslut, förvägra eleverna att ta del av politisk information som rektorerna ogillar och legitimera våld som politisk metod genom att tillmötesgå de extremistgrupper som hotar att ställa till bråk om sverigedemokraternas ungdomsförbund tillåts besöka skolan, säger Björn Söder. - Det är uppenbart att en stor andel av landets rektorer saknar grundläggande kunskaper kring vad demokrati och yttrandefrihet innebär. När sverigedemokraterna tagit plats i riksdagen kommer vi att verka för att detta åtgärdas genom att en obligatorisk grundkurs i demokrati införs för samtliga rektorer, avslutar Björn Söder. För vidare information: Björn Söder Partisekreterare Tel: 0704-00 73 15 E-post: bjorn.soder@sverigedemokraterna.se Mattias karlsson pressekreterare Tel: 0737-36 66 85 E-post: mattias.karlsson@sverigedemokraterna.se

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800