Pressmeddelande -

SD förordar humanitära insatser framför deltagande i NATO-insats i Libyen

Det spekuleras idag i media om att NATO inom kort kommer att ställa en förfrågan till Sverige om deltagande i den militära interventionen i Libyen. Sverigedemokraternas inställning är att Sverige i dagsläget inte ska delta i någon militär insats i Libyen utan att man istället ska inrikta resurserna på humanitära insatser.
 
Sverigedemokraterans vice gruppledare Sven-Olof Sällström kommenterar:
 
- Vi förordar i dagsläget humanitära insatser framför militära för Sveriges del. Mycket är idag oklart angående den militära intervention som idag pågår i Libyen. Vi vet inte vad syftet eller den långsiktiga planen är. Att i detta skede, under andra länders ledning, med ett illa rustat svenskt försvar medverka i en oklar militär insats vore oansvarigt. Vår bedömning är att Sverige för tillfället har en viktigare roll att spela genom humanitära insatser.

 

För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 08-786 62 39

E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se

 

Pressjouren

Telefon: 08 – 500 00 055

Ämnen

  • Försvarsfrågor

Kategorier

  • libyen
  • khaddafi
  • sverigedemokraterna

Presskontakt

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800

Relaterat innehåll