Pressmeddelande -

Sverigedemokraterna frågade ut Björklund och Ullenhag

Med anledningen av skolverkets rapport om svenska grundskoleelevers ämneskunskaper, som visade på en negativ utveckling, och särskilt låga resultat för elever med föräldrar födda i utlandet ställde Richard Jomshof en fråga till utbildningsminister Jan Björklund.

Jomshof frågade utbildningsministern hur regeringen ämnar agera för att vända utvecklingen och undrade om Björklund tror att massinvandringen till Sverige kan ha påverkat den negativa utvecklingen. Jomshof anförde Finland som ett exempel på ett land som ligger i toppen vad gäller ämneskunskaper hos skolelever och där invandringen varit ytterst begränsad.

Björklund hänvisade till kommande förändringar på området men vägrade tillstå att invandringspolitiken kan vara en faktor i den negativa utvecklingen bland skolelevers ämnesresultat.

William Petzäll frågade integrationsminister Erik Ullenhag angående hur han ser på DO:s yttrande om skolors rätt att förbjuda bärande av heltäckande slöjor i undervisningen och om hur Ullenhag ser på DO:s roll i allmänhet.

Ullenhag medgav att han kan tänka sig att arbeta för en lagändring till följd av DO:s beslut så att det tydliggörs att man inte får lov att bära heltäckande slöjor i skolan. Han ämnar däremot inte göra något åt DO:s verksamhet som Sverigedemokraterna är djupt kritiskt inställda till.

 

För vidare information:

Pressekretariatet

Tfn: 08-50 00 00 55
E-post: presskontakt@sverigedemokraterna.se

 

 

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • sverigedemokraterna

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800

Relaterat innehåll