Pressmeddelande -

Sverigedemokraterna kommer begära folkomröstning gällande förslaget om ändrade mediegrundlagar

Med anledning av regeringens kommande proposition kring förändrade mediegrundlagar kommer Sverigedemokraterna begära att frågan avgörs genom folkomröstning.

Vår viktigaste kritik:

  • Regeringen har i flera fall inte lyssnat på remissinstansernas allvarliga invändningar
  • Man ger sig in på att kategorisera seriösa och oseriösa medier från statligt håll
  • Inskränkningarna riskerar förstärka obalansen gällande tillgång på information mellan traditionella medier och övriga aktörer
  • Den nya lagstiftningen riskerar att träffa aktörer den initialt inte var avsedd att träffa

Jonas Millard (SD), ledamot i konstitutionsutskottet, kommenterar:

- Om lagförslaget går igenom i dess nuvarande form kommer Sverigedemokraterna att begära att frågan avgörs genom folkomröstning enligt de regler som föreskrivs i Regeringsformens 8 kap §16 paragrafen. För att riksdagen ska pröva frågan om folkomröstning krävs att en tiondel av riksdagens ledamöter står bakom ett sådan yrkande, vilket innebär att vi med egen kraft har möjlighet att göra detta.

- Vår förhoppning är att även de övriga partierna inser att frågor av denna vikt bör förankras i en större krets än riksdagens 349 ledamöter.

--

Vid ytterligare frågor eller för mer information nås Jonas Millard, ledamot i konstitutionsutskottet, på telefonnummer 072-538 41 27.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800