Pressmeddelande -

Sverigedemokraterna kräver åtgärder mot arbetslösheten

Läget på de svenska finansmarknaderna är det svåraste sedan 90-talskrisen. Den kreditfinansierade högkonjunktur som beredde vägen för en hastig sysselsättningstillväxt byts nu av till en minst lika hastig nedgång. Resursutnyttjandet faller snabbt, antalet nyanmälda platser fortsätter att minska samtidigt som varslen duggar tätt. Bara under oktober varslades nästan 20 000 personer, vilket är den högsta siffran sedan 1992. En ovanligt hög andel av alla varsel beräknas dessutom omsättas i arbetslöshet samtidigt som tillgångspriserna riskerar rejäla nedskrivningar. För att undvika en repris av 90-talets misstag med kraftigt förstärkt arbetslöshet och påtagligt försämrade statsfinanser, samt för att motverka lågkonjunkturen och skapa förutsättningar för att möta framtiden, kräver Sverigedemokraterna både kraftfulla och konkreta åtgärder.

Sverigedemokraternas biträdande ekonomipolitiske talesman, Johnny Skalin, kommenterar:

- Från sverigedemokratiskt håll har vi länge varnat för det scenario som nu uppstått. Vår ekonomi och sysselsättning har i en hög grad på grund av en expansiv kreditgivning givits en rejäl skjuts framåt. Men uppgången har också mellan åren 1997-2007 gett oss en rejäl realtillgångsprisökning på bostäder på 138 procent, en uppgång som endast överträffas av ett fåtal länder i världen. Detta gör Sverige, särskilt i kombination med vårt exceptionellt höga exportberoende, potentiellt särskilt utsatt i ett läge där arbetslösheten snabbt ökar. Att ett sådant scenario kan inträffa måste dessutom sägas vara högst troligt.

- Såväl den nuvarande som den förra regeringen har nämligen undlåtit att sätta in rätt politiska åtgärder för att möta arbetsmarknadens behov. Man har även ignorerat alla signaler på en bostadsbubbla och läget förbättras dessutom inte heller av att Sverige är västvärldens i särklass största mottagare av asylinvandrare i förhållande till befolkningen. Bara under 2007 hade Sverige en bruttoinvandring på över 99 000 människor. Det har bland annat lett till att Sveriges utanförskap i hög grad permanenterats, trots år med god sysselsättningstillväxt. Det går därför inte heller utesluta att arbetslösheten stiger utöver regeringens prognos med en arbetslöshet på 9,2 procent. Lågkonjunkturen kan också komma att bli längre än vad regeringen förväntar sig.

- För att möta upp Sveriges förvärrade ekonomiska läge kräver därför Sverigedemokraterna både väl avvägda, ansvarsfulla och tydliga åtgärder. Regeringen behöver bland annat se till att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa finansmarknadernas funktion för att pressa ned boräntorna, säkerställa krav på marginaler vid kreditgivning samt skapa ett bättre skyddsnät för de arbetslösa. Dessutom behövs generella satsningar för att stimulera småföretagandet och arbetsförmedlingen måste ges förstärkta resurser för att ge de arbetslösa de instrument de behöver. Regeringen måste inte minst lära sig att ta tillvara på den arbetskraft vi redan har och en gång för alla inse att det svenska folket inte är obildbart.

- Den nyligen fattade lagen om arbetskraftsinvandring måste därför rivas upp och ersättas med en utbildningsreform för att skapa en bättre matchning mellan utbildningar och arbetsmarknadens behov. Men regeringen måste samtidigt också kombinera dessa åtgärder genom att kraftigt skärpa invandringspolitiken och genom att ställa högre krav på invandrarna. Under 90-talets värsta krisår minskade sysselsättningen med över 500 000 sysselsatta samtidigt som 240 000 personer invandrade. Den situationen får Sverige under inga som helst omständigheter ställa sig inför igen.


För mer information:

Johnny Skalin
Biträdande ekonomipolitisk talesman
Tel: 0733 - 39 82 42
E-post: Johnny.Skalin@sverigedemokraterna.se

Ämnen

  • Ekonomi

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800