Pressmeddelande -

Sverigedemokraterna kräver att Region Skåne klimatkompenserar

Sverigedemokraterna vill att Region Skåne klimatkompenserar vid flygresor. Partiet har till regionfullmäktige lämnat in en motion i vilken man kräver att den ökade miljöpåverkan som flygresor orsakar alltid ska neutraliseras genom klimatkompensation.

- Att klimatkompensera för de flygresor som regionens politiker och tjänstemän gör, är ett enkelt sätt att mildra de negativa miljöeffekterna som flygresandet har. Enligt Arlanda Airports hemsida innebär en klimatneutral biljettform en merkostnad på ca 50 kr vid resor inom Europa och ca 230 vid resor utanför Europa. Denna kostnad får i sammanhanget betraktas som försumbar och torde inte innebära någon tyngre belastning på den regionala ekonomin, säger Björn Söder, gruppledare för Sverigedemokraterna.

- Det är viktigt att Region Skåne föregår med gott exempel och bedriver ett aktivt arbete för att minska påverkan på klimatet och begränsa utsläppen av växthusgaser, även när det gäller tjänsteresor. Utsläppen från flyget står för 3 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Svenskarnas flygresande står dock för mellan 10 och 20 procent av de totala utsläpp som kan relateras till den svenska befolkningen, säger Björn Söder.

För mer information:
Björn Söder
Ledamot i regionstyrelsen och gruppledare för Sverigedemokraterna
Tel: 044-309 34 49
E-post: bjorn.soder@sverigedemokraterna.se

Jens Leandersson
Politisk sekreterare
Tel: 044-309 34 07
E-post: jens.leandersson@skane.se

Ämnen

  • Växthuseffekten

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800