Pressmeddelande -

Sverigedemokraterna KU-anmäler Stefan Löfven

På EU-nämndens sammanträde den 20 oktober beslutades att regeringen som svensk position på kommande EU-toppmöte skulle framföra att svensk och europeisk kärnkraft ska klassas som hållbar enligt taxonomiförordningen. 

Trots detta beslut aviserade statsministern att han inte hade för avsikt att följa EU-nämndens beslut. På återrapporteringen från Europeiska rådets möte i kammaren bekräftade statsministern att han inte framfört att kärnkraften skulle klassas som hållbar.

Martin Kinnunen (SD), gruppledare i EU-nämnden, kommenterar:

- EU-nämndens beslut bör, om inte synnerliga skäl föreligger, alltid ligga till grund för vad den svenska representanten framför i rådet. 

- Sammansättning i EU-nämnden har därtill varit den samma under lång tid och majoritetsförhållandena torde därmed ha varit väl kända för regeringen som inte rimligen efter fritt skön bör kunna välja vilka mandat de skall följa eller inte följa. Vad statsministern framfört som ursäkt för att inte framföra vad EU-nämnden ålagt honom att göra torde därmed sakna betydelse. 

- Stefan Löfven står inte över svensk demokrati. Det är uppenbart att Löfven inte respekterar riksdagsordningen och därför har vi idag lämnat in en KU-anmälan mot statsministern.

--

Vid frågor eller för mer information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800