Pressmeddelande -

Sverigedemokraterna motsätter sig avgiftsfri tandvård till illegala utlänningar

I april antog regionfullmäktige en policy för Region Skåne vid akut och annan omedelbar nödvändig vård till personer som vistas illegalt i landet. Policyn innebär i teorin att hela världens befolkning får rätt till skattesubventionerad sjukvård - om de bara kan ta sig hit. Vid regionfullmäktigesammanträdet i tisdags beslutade man att tandvård också skall inkluderas i policyn, som nu alltså ger personer som vistas illegalt i landet avgiftsfri sjuk- och tandvård. Sverigedemokraterna protesterade och röstade emot.

Sverigedemokraternas gruppledare, Björn Söder, kommenterar:

- Man vet inte vilka ekonomiska konsekvenser denna policy kommer få. Man skriver i ärendet att den bristande kunskapen gällande antalet personer som gömmer sig gör det omöjligt att beskriva de ekonomiska konsekvenserna.

- Policyn innebär också att Region Skåne uppmanar sin personal att vara delaktiga i att gömma människor som befinner sig illegalt i Sverige. Sjukvårdspersonalen ska aldrig få kontakta Migrationsverket och endast svara på direkta frågor från Polismyndigheten om det är en fullt identifierbar "gömd" person. Vi menar att det är en självklarhet att vårdpersonalen omedelbart skall kontakta polisen om man misstänker att det är en person som vistas illegalt i landet. Det borde vara brottsligt att undanhålla polisen information om illegal verksamhet, säger Björn Söder och fortsätter:

- Inte bara de ekonomiska aspekterna skall beaktas. När nu de som befinner sig illegalt i landet skall få sjuk- och tandvård subventionerad av Skånes skattebetalare, kommer det att öka belastningen på den skånska sjuk- och tandvården och köerna kommer att öka än mer. Detta drabbar våra egna och alla de som befinner sig legalt i landet.

- Svenskar, som arbetar och betalar skatt och därigenom finansierar hela den gemensamma vården, skall utöver skatten betala patientavgifter både när det gäller sjukvård och tandvård. Men de som inte ens har rätt att vistas i vårt land skall ni ge avgiftsfri sjukvård och tandvård. Hur kan de övriga partierna överhuvudtaget rättfärdiga sitt beslut?

- Genom Region Skånes policy har regionen tydligt visat att man prioriterar människor utan rätt att vistas i Sverige, före svenskarna. Enda sättet att få tillgång till samma avgiftsfria vård som svensk kommer vara att vägra identifiera sig och hävda att man inte är svensk och inte har något här att göra, avslutar Björn Söder.

Sverigedemokraterna kommer att överklaga beslutet.

För mer information:
Björn Söder
Ledamot i regionstyrelsen och gruppledare för Sverigedemokraterna
Tel: 044-309 34 49
E-post: bjorn.soder@sverigedemokraterna.se

Erik Almqvist
Politisk sekreterare
Tel: 0731-504 504
E-post: erik.almqvist@sverigedemokraterna.se

Jens Leandersson
Politisk sekreterare
Tel: 044-309 34 07
E-post: jens.leandersson@skane.se

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800