Skip to main content

Sverigedemokraterna presenterade finansieringen till valmanifestet

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2014 11:05 CEST

På en presskonferens på förmiddagen presenterade Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk, talesperson den finansiering som kommer att ligga till grund för partiets valmanifest.

Den största besparingen gör partiet genom att föra en mer ansvarsfull invandringspolitik. Under perioden 2015-2018 räknar partiet med att kunna spara minst 152 miljarder på migrations- och integrationsområdet. Omkring 15 miljarder kan sparas redan under 2015.

Oscar Sjöstedt kommenterar:

- Denna siffra är i underkant. Eftersom det saknas nya siffror från finansdepartementet är det enbart för kostnader som direkt kan kopplas till mottagandet som justerats upp med tanke på Migrationsverkets senaste prognos. Vi har således inte räknat in de omfattande extrakostnaderna som kommer uppstå inom integration, utbildning och välfärdskonsumtion.

- Jag förutsätter att diskussionen rörande om invandringen är kostsam eller inte därmed läggs till handlingarna, det visar sig nämligen att Sverigedemokraterna haft rätt från början.

- Det totala kostnaderna enbart för asylmottagandet till Sverige för 2015 uppgår till 27 miljarder kronor enligt Migrationsverket. Det kan ställas i relation till UNHCR:s totala budget som uppgår till omkring 37 miljarder kr för samma år, men att UNHCR med dessa pengar kan hjälpa 39 miljoner nödställda individer världen över.

Totalt finansierar Sverigedemokraterna dock merparten av sina satsningar på andra sätt. En mer ansvarsfull invandringspolitik står för 45 procent av finansieringen till valmanifestet.

Andra delar ut finansieringen:

- Avskaffad ungdomsrabatt – 14 miljarder under 2015 och 60 miljarder under budgetperioden

- Effektivare biståndspolitik – 8,6 miljarder under 2015 och 37 miljarder under budgetperioden

- Återställning av arbetsgivaravgiften med 1 p.e – 9 miljarder under 2015 och 36 miljarder under budgetperioden

- Återställd krogmoms – 5 miljarder under 2015 och 20 miljarder under budgetperioden

- Särskild bankskatt – 4,4 miljarder under 2015 och 17,6 miljarder under budgetperioden

- Återförande av medel ur stabilitetsfonden – 2,5 miljarder under 2015 och 10 miljarder under budgetperioden

- Avskaffade etanolsubventioner – 1,6 miljarder under 2015 och 5,8 miljarder under budgetperioden

- Höjd mineralersättning – 1,1 miljarder under 2015 och 4,4 miljarder under budgetperioden

Oscar Sjöstedt kommenterar:

- Regeringen har genomfört en lång rad med ineffektiva arbetsmarknadsreformer. Vi kommer att växla dessa mot mer effektiva åtgärder vilket vi kommer presentera i vårt valmanifest.

- Vi förordar precis som tidigare en minskad biståndsram till 0,7 procent av BNI i linje med FN:s rekommendation. Detta kommer dock inte att gå ut över flyktinghjälpen där vi kommer att öka resurserna kraftigt. Vi vill också öppna upp för att öka biståndsramen för att möjliggöra ännu större ökningar av flyktinghjälp om det ekonomiska läget tillåter.

För vidare information:
Martin Kinnunen
0708-180943

Henrik Gustafsson
0725-898378