Pressmeddelande -

Sverigedemokraterna presenterar sitt budgetförslag 2009

Sverigedemokraterna presenterar nu sitt budgetförslag för 2009. Huvuddragen i Sverigedemokraternas budget är en omfördelning med fokus på vård och kollektivtrafik. Partiets förslag innebär bland annat 153 miljoner mer till vården, avgiftsfri barnsjukvård, nattöppna närakuter, bibehållna kollektivtrafiktaxor och högre studentrabatt på periodkort. Budgetförslaget innebär även ett bättre resultat än majoritetens.

Björn Söder, gruppledare för Sverigedemokraterna, kommenterar:

- Satsningarna möjliggörs genom prioriteringar som Sverigedemokraterna är ensamma om. Kulturstödet från Region Skåne bantas och satsningar görs istället på skåningarnas kulturarv. Det innebär att kulturradikala projekt bortprioriteras liksom regionfinansierad folkhögskoleverksamhet. Istället satsar vi på vården och vår personal. Bortprioriteras gör också de mångkulturella verksamhetsplanerna inom regionen, till förmån för kompetens och resultatinriktad verksamhet.

- Även byråkratin inom regionen får vara med och finansiera kollektivtrafiken och en upprustning av vården. Regionstyrelsen får mindre pengar att fördela till redan oförskämt höga arvoden och "buffertbudgetar". Pengar omfördelas även ifrån "omstruktureringsanslagen". Därigenom har vi sverigedemokrater lyckats skapa en budget som verkligen kommer skåningarna till nytta, säger Björn Söder och fortsätter:

- Det har hela tiden varit med skånska intressen i fokus, som vi utarbetat och fördelat vår budget. Och vi är mycket nöjda med resultatet som vi ser som ett stort steg i rätt riktning för Skåne. Vårt förslag har dessutom bärkraft och klarar av en ekonomisk nedgång.

Budgetförslaget kan läsas här: http://www.sverigedemokraterna.se/skane

För mer information:
Björn Söder
Ledamot i regionstyrelsen och gruppledare för Sverigedemokraterna
Tel: 044-309 34 49
E-post: bjorn.soder@sverigedemokraterna.se

Erik Almqvist
Politisk sekreterare
Tel: 0731-504 504
E-post: erik.almqvist@sverigedemokraterna.se

Jens Leandersson
Politisk sekreterare
Tel: 044-309 34 07
E-post: jens.leandersson@skane.se

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Kategorier

  • skåne
  • budget
  • sverigedemokraterna
  • vård
  • hälsa
  • kollektivtrafik
  • björn söder

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800