Pressmeddelande -

Sverigedemokraterna vill rikta ökat fokus på kriminalpolitiken

 I en debattartikel i Svenska Dagbladets nätupplaga skriver idag Jimmie Åkesson om behovet av att bredda partiets politik. 
 
”Idag har vi en situation där SD endast är tydligt profilerat inom invandringspolitiken. I övriga frågor är det få väljare som vet vad vi egentligen tycker. Detta måste vi ändra på till nästa val om vi ska kunna fortsätta att växa. Samtidigt som vi måste bredda vår politik med fler politiska program måste vi också bli duktigare på att kommunicera ut detta till väljarna. I ett medieklimat där det tycks finnas en vilja att utmåla SD som ett enfrågeparti är inte detta helt okomplicerat. Det var utifrån den synvinkeln som jag medvetet valde att helt bortse från invandringspolitik i den senaste partiledardebatten.
 
I breddningsarbetet har partiets ledningsgrupp kommit fram till att kriminalpolitiken ska vara ett prioriterat område. Undersökningar har visat att det är den fråga vid sidan av invandringspolitiken där förtroendet för, och kännedomen om, partiets politik är som störst. Vi ser även ett ledigt utrymme i svensk politik för ett parti som eftersträvar kraftigt skärpta straff för grova brottslingar, ökade resurser till brottsbekämpning. När övriga partier tycks se saker ur brottslingarnas perspektiv vill vi rikta fokus på brottsoffrens situation.”
 
Bland förslagen Sverigedemokraterna kommer att föra fram inom kriminalpolitiken finns följande:
 
– Ett avskaffande av preskriptionstiden för all grov brottslighet mot liv och hälsa.
– Avskaffande av mängdrabatten för grov brottslighet.
– Möjlighet för polisen att i särskilda fall använda sig av brottsprovokation.
– En fullständig översyn av brottsoffrens situation med fokus bl a på brottsofferjourerna och skadeståndens storlek.
– Förstärkning av gränsskyddet med inspiration från Danmark och Norge.
 
Arbetet med att bredda partiets politik kommer att pågå aktivt fram till valet 2014 och inleds på partiets landagar till hösten.

 

 

För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig
Telefon: 08-786 62 39

E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • sverigedemokraterna
  • jimmie åkesson

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800