Pressmeddelande -

Sverigedemokratisk Ungdom kräver krafttag mot det vänsterextrema våldet

Igår attackerade vänsterextremister för okänd gång i ordningen företrädare från Sverigedemokratisk Ungdom. Denna gång utsattes SDU:arna för skadegörelse, hot och blev vid två tillfällen misshandlade. Gårdagens händelse är bara en i raden där SDU:are utsatts för systematiskt våld och trakasserier.

Situationen har nu blivit så allvarlig att SDU kräver långtgående åtgärder i syfte att få bukt med det vänsterextrema våldet.

Erik Almqvist, ordförande SDU, kommenterar:

- Det är för mig helt oförståligt att det vänsterextrema våldet närmast obemärkt får fortgå utan att någon agerar. Såväl regeringen som polisen har visat en oacceptabel passivitet och nonchalans inför det systematiska våldet som företrädare för SDU tvingas utstå. Våldet är inte bara ett allvarligt hot mot enskilda SDU-medlemmar utan även mot hela det demokratiska samhället, säger Erik Almqvist.

- Situationen har nu blivit så allvarlig att SDU kräver att såväl regeringen, som de tongivande medierna, vidtar långtgående åtgärder i syfte att råda bot på det vänsterextrema våldet. Till att börja med föreslår vi följande:

1. Vänsterextrema organisationer som använder våld som politiskt medel bör terroriststämplas och bekämpas av SÄPO.

2. Kommunerna måste sluta dela ut bidrag till förbund med tydliga vänsterextrema kopplingar.

3.  Media bör ta sitt demokratiska ansvar och informera allmänheten om vilka som är ledande inom den vänsterextrema rörelsen genom att hänga ut dem på liknande sätt som man till och från hänger ut kriminella gäng och högerextrema grupper.

För mer information:

Erik Almqvist

Ordförande SDU

0731-504 504

erik.almqvist@sdu.nu

William Petzäll

Kampanjansvarig SDU

076-162 64 53

william.petzall@sdu.nu

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800