Pressmeddelande -

Sverigedemokratisk ungdom polisanmäler 243 riksdagsledamöter för högförräderi

Sent på torsdagskvällen beslutade Sveriges riksdag att godkänna en svensk anslutning till Lissabonfördraget. Fördraget innebär att ytterligare makt flyttas från det svenska folket till den Europeiska unionen och utländska politiker i Bryssel. Sveriges möjlighet att säga nej till förslag som missgynnar det svenska folket slopas på 63 områden.

Sverigedemokratisk Ungdom menar att detta är ett olagligt beslut som faller under 19 kap. §1, brottsbalken, om högförräderi:

"Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år."

Med anledning av detta kommer Sverigedemokratisk Ungdom, så snart man fått tillgång till protokollet från gårdagens riksdagsvotering, att lämna in en polisanmälan om högförräderi mot samtliga av de 243 riksdagsledamöter som röstade ja till ett godkännande av lissabonfördraget.

För vidare information:

Erik Almqvist
Förbundsordförande Sdu
Tel: 0731- 50 45 04

Mattias Karlsson

Pressekreterare

Tel: 0708- 18 07 66

Ämnen

  • Brott

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800