Pressmeddelande -

Sverigedemokratisk Ungdom uppmärksammar svenskfientligheten i Göteborg

Efter att Sverigedemokratisk Ungdoms (SDU) kampanj mot svenskfientlighet lanserades för ett par månader sedan har 8 städer besökts. Nu på lördag är det Göteborgs tur då SDU talar i Brunnsparken kl 13:00.

Svenskar blir systematiskt utsatta för våld, hot och kränkande behandling pga sitt ursprung. Såväl misshandel som våldtäkter, hot och diskriminering är idag alltför vanligt förekommande brott som svenskar utsätts för av pga sin etnicitet.

Till skillnad från den sk "främlingsfientligheten" mörkas svenskfientligheten ned av det etablerade samhället, sin omfattning till trots. Av dessa skäl bedriver Sverigedemokratisk Ungdom sedan 2 månader tillbaka en kampanj emot svenskfientligheten.

Vid tidigare möten i Malmö har SSU, Ung Vänster och andra vänsterorganisationer försökt sabotera Sverigedemokratisk Ungdoms möten. Trots debattinbjudan från SDU har vänstern inte visat något intresse för demokratisk dialog och debatt. Istället för att ens besvara de upprepade inbjudningarna har den svenska vänstern valt att svara med våld, hot och mötesstörningar.

Sverigedemokratisk Ungdoms förbundsordförande Erik Almqvist kommenterar lördagens torgmöte i Göteborg:

- Göteborg är en stad som tyvärr fått uppleva oacceptablet stora problem med svenskfientligheten. Därför anordnar nu SDU ett torgmöte i Brunnsparken som syftar till att upplysa om svenskfientligheten ur ett helhetsperspektiv. Vi känner att det saknas både kunskap om svenskfientlighet och vilja att samla denna kunskap från samhällets sida.

- Eftersom alla svenskvänliga initiativ ifrågasätts i dagens Sverige har vi gjort allt för att våra politiska motståndare ska kunna komma till tals under våra torgmöten, så att vi kan få till en öppen demokratisk debatt kring svenskfientligheten. Tyvärr har inga av våra motståndare vågat ta debatten med oss och därför uppmanar vi både våra sympatisörer och motståndare att komma till Brunnsparken på lördag så att vi kan få en öppen och konstruktiv diskussion kring problemen med den utbredda svenskfientligheten.

- Ingen svensk ska behöva acceptera att bli bespottad, diskriminerad och utsatt för våld pga sitt ursprung. Låt lördagens möte bli en manifestation för svenskarnas rätt till fred och frihet i Sverige!, avslutar Erik Almqvist.

Plats: Brunnsparken, Göteborg
Tid: 13:00-14:00, lördag den 22 november

För mer information:

William Petzäll
Kampanjansvarig
0761-62 64 53
william.petzall@ungsvenskarna.se

Erik Almqvist
Ordförande Sverigedemokratisk Ungdom
0731-504 504
erik.almqvist@ungsvenskarna.se

 

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • erik almqvist
  • svenskfientlighet
  • sverigedemokraterna
  • sverigedemokratisk ungdom
  • torgmöte
  • vänsterextremism

Regioner

  • Västra Götaland

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800

Relaterat innehåll