Pressmeddelande -

TV4 har passerat anständighetens alla gränser - Sverigedemokraterna anmäler till Granskningsnämnden

Den 26 augusti meddelade TV4 att de bryter sitt ingångna avtal med Sverigedemokraterna och vägrar visa den valreklam som partiet har lagt ned mer än miljon kronor på att producera. TV4:s VD Jan Scherman anklagade i samband med detta Sverigedemokraterna för att göra sig skyldiga till bland annat hets mot folkgrupp, ett påstående helt utan verklighetsförankring och som saknar allt juridiskt stöd. För att få svart på vitt i denna fråga har Sverigedemokraterna anmält sin egen valfilm till Justitiekanslern
och även konsulterat ett flertal jurister.

Det var det andra i raden av TV4:s direkt osmakliga övergrepp mot Sverigedemokraterna i denna valrörelse. Det första inträffade då den vänsterradikala journalisten Lena Sundström gjorde en
dokumentär i kanalen som påstods handla om Sverigedemokraterna och partiets väljare, men som inte var något annat än osaklig propaganda. Dessutom sändes socialdemokratisk reklam i anslutning till dokumentären vilket är ett brott mot regelverket för valreklam.

Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson kommenterar:

- Efter att ha försökt spoliera våra möjligheter att kommunicera vår reklamfilm till svenska folket så vägrar TV4 dessutom att ge oss genmäle på Jan Schermans anklagelser om påstådda brott. Detta är ett solklart brott mot de pressetiska reglernas krav på opartiskhet och allsidighet och det tredje i raden av övergrepp mot oss. I TV4 Nyhetsmorgon lördag gavs Jan Scherman stort utrymme att oemotsagd smutskasta Sverigedemokraterna och man har meddelat att vi inte kommer att beredas något utrymme att bemöta det som sades.

- TV4:s agerande har passerat anständighetens alla gränser och för närmast tankarna till stater som Vitryssland. Kanalen styrs styrs av ren partiskhet och deras agerande är ett hån mot alla demokratiska väljare som söker allsidig information. SVT utestänger oss först ifrån slutdebatten och sedan vägrar TV4 att visa vår reklamfilm men gör propagandadokumentärer emot oss. Vi har fått nog nu.  En anmälan till Granskningsnämnden kommer att lämnas in idag, avslutar Jimmie Åkesson.

För vidare information:

Pressekretariatet

Tel: 08-50 00 00 55

E-post: presskontakt@sverigedemokraterna.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • jimmie åkesson
  • sverigedemokraterna
  • jan scherman
  • tv4
  • nyhetsmorgon
  • valfilm
  • granskningsnämnden

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800

Relaterat innehåll