Gå direkt till innehåll
Var femte sverigedemokrat har invandrarbakgrund visar ny medlemsundersökning

Pressmeddelande -

Var femte sverigedemokrat har invandrarbakgrund visar ny medlemsundersökning

Under sommaren 2012 genomförde Sverigedemokraterna för andra gången en ambitiös medlemsundersökning. Nu har resultaten sammanställts. Undersökningen som genomfördes genom en webbenkät riktad till samtliga medlemmar uppnådde en svarsfrekvens på 50 %. Den höga svarsfrekvensen kombinerat med att köns- och ålderfördelningen bland deltagarna och medlemskåren överensstämmer med varandra talar för att undersökningen speglar medlemskåren på ett representativt sätt.

Tjugo procent av deltagarna i undersökningen uppgav att de hade invandrarbakgrund - att de själva var eller har föräldrar som är födda utomlands. I undersökningen som genomfördes 2008/09 var andelen 13 %.

Undersökningen visar precis som andra undersökningar om partiets väljarkår att Moderaterna och Socialdemokraterna är de partier som flest tidigare röstat på.

Andelen som uppgivit att de fått utstå trakasserier på grund av sitt medlemskap i partiet ökade till 27 %. Förutom mobbing är vanliga former av trakasserier hot och våld.

Bland de viktigaste politiska frågorna noteras små förändringar. Det är fortfarande invandringspolitik, brottsbekämpning och ekonomisk politik som engagerar medlemmarna mest.

Stödet för riksdagsgruppens arbete är stort. På en femgradig skala ges betyget 4,1. 72 % är mycket eller delvis nöjda med hur partiets administrativa organisation på riksnivå fungerar. Stödet för att fortsätta att gå till val med en rikslista är mycket stort. Endast 1,9 procent svarar att det var fel att gå till val med en rikslista 2010 och 75 % vill ha en rikslista även 2014 där det isåfall blir upp till partiets valkonferens på riksnivå att besluta om riksdagslistans utseende.

Partisekreterare Björn Söder kommenterar:

– Undersökningen är intressant på flera sätt. Att vi attraherar fler med invandrarbakgrund bland väljarna visade till exempel SCB:s senaste väljarundersökning och nu får vi kvitto på att denna tillväxt sker även bland medlemmarna. 

– Att trakasserierna ökar är beklagligt men samtidigt är det positivt att andelen medlemmar som är öppna med sitt medlemskap ökat kraftigt. Detta i kombination med att vi har väldigt hög medlemstillväxt skapar goda förutsättningar för rekrytering av kandidater inför nästa val.


Ladda hem undersökningen i sin helhet.


För vidare information:

Martin Kinnunen
Pressansvarig 
Telefon: 0708-180943 
E-post: martin.kinnunen@sverigedemokraterna.se


Ämnen

TaggarPresskontakt

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800

Det Sverigevänliga partiet

Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället. Partiet har funnits sedan 1988 men fick sitt stora genombrott i valet 2010 då partiet med 5,7 % av rösterna tog sig in i riksdagen med 20 mandat. Partiet har sedan 90-talet varit representerade på kommunal nivå och är även representerade i Svenska Kyrkans högst beslutande organ.

Sverigedemokraterna består av 24 distrikt och finns representerade i 20 landsting/regioner med 161 mandat och i 285 kommuner med 1324 mandat. Partiledare sedan 2005 är Jimmie Åkesson.

År 2016 har partiet över 23 000 medlemmar.

Sverigedemokraterna
Sveriges riksdag
100 12 STOCKHOLM