Pressmeddelande -

Byggandet av lärcentret i Forshaga drabbar nu övriga skolor

Den vilda jakten på att till varje pris få ihop kostnaden för att kunna betala kommunens hittills största skrytbygge för drygt 165 miljoner har nu börjat på allvar. Enligt Forshaga kommuns årsredovisning för 2007 så har det redan dragits ned på investeringssidan från att investerat för cirka 25 miljoner så är summan nu nere på 15 miljoner per år. Trots det så verkar inte pengarna räcka till. Barn och ungdomsnämnden i Forshaga föreslår nu att flera förskolor läggs ned inom kommunen och istället flyttas in på flera grundskolor. Som skäl till detta anges att elevantalet och behovet av förskoleplatser kommer att minska. Resvägarna kan därmed komma att bli längre för föräldrar att hämta och lämna sina barn. Detta påverkar och leder till otrygghet för barn och föräldrar. Även högstadieeleverna på Dejeskolan kan komma att beröras genom att det föreligger starka hot om nedläggning av högstadiet. Eleverna kommer därmed att få åka till Forshaga för att kunna slutföra sin grundskoleutbildning. Vi inom Sverigedemokraterna i Forshaga varnade för att det skulle kunna komma fram ursäkter för att dra in på övriga skolor redan när kommunen planerade för ett dyrbart byggande av lärcentret. Vi gick i valet 2006 ut med att vi ansåg det istället för att bygga ett gigantiskt och dyrbart lärcenter borde det vara bättre att rusta upp befintliga lokaler och sprida utbildningsplatserna ut över kommunen Benny Pedersen (s) ordförande i BUN säger att beslutet är välförankrat hos invånarna. Något vi ifrågasätter med bakgrund utav den tidigare kampen som varit för bevarandet av skolorna inom kommunen. Hela detta beslut visar på otroligt dåligt förutseende av ansvariga politiker i Forshaga. Därmed hamnar vi i den nedåtgående spiral där småorter och landsbygd återigen drabbas av ytterligare nedläggningar istället för att försöka vända trenden till det positiva i att förskolor kan behållas i närområdet och därmed uppmuntra barnfamiljer att bosätta sig i kommunen. Vi vill också till sist ifrågasätta om det verkligen stämmer med ett vikande elevunderlag när det samtidigt kommer fram att flera villor i Deje kommer bli lediga i och med att Fabos Centrumhus byggs och därmed gör det möjligt för fler barnfamiljer att flytta till orten. För vidare information Göran Olsson Sd Forshaga forshaga@sverigedemokraterna.se

Ämnen

  • Politik, allmänt