Pressmeddelande -

SDU gjorde reportage om flyktingslott

Tidigare idag släppte SDU en film som skildrar hur ordförande Gustav Kasselstrand under förra veckan bodde på herrgården Lia Hof. Ett boende i slottsmiljö som i dagarna omvandlats till flyktingförläggning då Migrationsverket tecknat avtal med ägarna om mottagande av asylsökande.

Lia Hof har tidigare varit vandrarhem med 170 bäddar för shoppingsugna Ullaredsbesökare. Efter viss tids fundering har nu ägarna istället valt att teckna avtal med Migrationsverket och omvandla det till boende för 182 asylsökande. I filmen ses klipp från både exteriören och den upprustade interiören på boendet, något som genomgående höll mycket hög standard.

Den senaste tiden har asyltrycket till Sverige kraftigt ökat och i år beräknar Migrationsverket att 44 000 personer ska söka asyl och att det nästa år kan komma att uppgå till 54 000 personer. Detta gör att både kommunerna och Migrationsverket går på knäna med ökade kostnader och boendebrist. Situationen har nu blivit så akut att man den senaste tiden har tvingats teckna flera avtal om boende på slott och herrgårdar, förutom Lia Hof till exempel: Westsura herrgård, Glava gästgård, Stora Ekeberg, Laxå Herrgård och Lilla Tjärby. Asylindustrin i Sverige är en kraftigt växande bransch där det finns stora pengar att tjäna.

Filmen vill visa på den ohållbara situation som Sverige står inför då vi har ett asyltryck som är större än vad vi kan klara av och då man tvingas köpa upp platser på slott. Värt att nämna är även att endast ca 30% av dem som söker asyl i Sverige beviljas uppehållstillstånd.

För mer information
Gustav Kasselstrand
Förbundsordförande
070-825 15 72

Ämnen

  • Politik

Taggar

  • sdu
  • gustav kasselstrand
  • sverigedemokraterna
  • sverigedemokratisk ungdom
  • asylindustri