Pressmeddelande -

Apotek och patienter har samma mål

Läkaren Daniel Carlzon skriver tillsammans med tre organisationsföreträdare på DN Debatt om skillnaden mellan expedieringsgraden av receptbelagda läkemedel och kundernas upplevda servicenivå. Till stöd för att allt inte är som det ska, räknar skribenterna på den statistik som finns tillgänglig. Slutsatsen i argumentationen är att kunderna måste kunna eftersöka sina läkemedel genom en för apoteken gemensam lagerinformation. Detta är också vad statliga utredaren Sofia Wallström föreslog när hon nyligen presenterade de förslag som hon menar ska leda till bättre tillgänglighet.

Som företrädare för branschen förstår vi varför det är apoteken som får klä skott för att läkemedel inte alltid finns inne när kunden kommer till ett apotek. Det är våra medarbetare som patienten möter och som tillsammans med patienten måste ta konsekvenserna av att ett läkemedel inte finns i lager.

Det vi hade önskat är att fler intresserade sig för de orsaker som ligger bakom de problem som finns – och som också vi talar om. Apoteken har under flera års tid pekat på hur regelverket för vår verksamhet skapar stora problem för patientsäkerheten och dessutom för oss att ha rätt läkemedel på hyllan.

Sofia Wallströms utredning konstaterar att generikareformen skapar tillgänglighets- och patientsäkerhetsproblem. Utredningen menar dock att de ekonomiska fördelarna är viktigare än de negativa konsekvenser utbytessystemet får för patient och apotek. Där har vi pudelns kärna. Sedan kan vi vända och vrida på statistiken hur länge som helst – apoteken och patienterna är överens om att det måste bli bättre. I grunden har vi exakt samma intressen.
Det vi vet är att smått otroliga 96 procent av våra kunder är nöjda med sitt senaste apoteksbesök och att de har ett stort förtroende för vår personals rådgivning och vilja att lösa eventuella problem. Det ger en bra grund för att arbeta tillsammans för att förbättra tillgängligheten till läkemedel.

Vi förstår att det är enkelt för både utredning och patientgrupper att hoppas på att ett gemensamt söksystem ska lösa problemen. Vi menar att det inte är så enkelt. Problemen består nämligen till största delen av att apoteken har svårt att ha rätt utbytesläkemedel i lager. Saknas det läkemedel som apoteken enligt lag måste lämna ut till patienterna på ett apotek, saknas det ofta på alla. Apoteken har massor med utbytesläkemedel i lager, men det är inte alltid det som vi enligt lag är skyldiga att expediera. Det problemet löser inga lagersöksystem i världen. Det är förbättringar av det regelverk som styr apotekens verksamhet som måste till.

Apoteken kommer självklart att vara behjälpliga i att ta fram ett gemensamt söksystem. Dessvärre finns det stora risker för att just patientens upplevelse då kommer att försämras.

Låt säga att en läkare förskriver ett originalläkemedel som har en billigare kopia på marknaden. Hur ska ett söksystem ge kunden information om att den söker efter fel läkemedel, eftersom apoteket när patienten kommer dit enligt lag ska lämna ut ett annat läkemedel, trots att originalet finns i lager?
Och hur ska söksystemet informera patienterna om att de visserligen kan få en läkemedelskopia – som till skillnad från den kopia myndigheterna bestämt ska säljas faktiskt finns på lager – men att patienten då måste betala hela kostnaden själv och inte kan nyttja högkostnadsskyddet?
Och hur ska systemet informera kunderna om att de visst kan få det originalläkemedel som står på receptet, men då måste betala mellanskillnaden i pris själva?
Komplexiteten i regelverket är så stor att patienterna riskerar att ge upp långt innan söksystemet kommit fram till vilket läkemedel man ska söka efter och var det finns.

Vårt budskap är detta enkla; lösningen finns inte i att behandla symptomen, utan att bota sjukdomen. Om regelverket förenklas och förbättras kommer apoteken kunna ha rätt läkemedel i lager betydligt oftare än idag.

Johan Wallér, VD
Henrik G Ehrenberg, strateg
Sveriges Apoteksförening

Relaterade länkar

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • apotek
  • generiskt utbyte
  • sofia wallström
  • läkemedel

Regioner

  • Skåne

Sveriges Apoteksförening är branschorganisationen för apoteksaktörer och har idag 11 medlemsföretag och omfattar nära 100 procent av landets 1260 apotek.
Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.

Kontakter

Johan Wallér

Presskontakt VD Apoteksbranschen +46702391606