Pressmeddelande -

Juholt missförstår apotekens förutsättningar

-       När Håkan Juholt går ut och förespråkar böter och indragna tillstånd för de apotek som inte klarar 24-timmarsregeln visar det att han inte förstår branschens förutsättningar, säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening.

-       Sedan omregleringen har branschen vuxit enormt och fler än 300 nya apotek har öppnats. Öppettiderna har också förbättrats avsevärt. Detta har lett till en ökad tillgänglighet för kunderna. Allt utan att det kostat skattebetalarna en krona. Branschen har dock uppmärksammat vissa effekter, särskilt vad gäller möjligheterna för apotek att hålla tillräckliga lager, som kan påverka kunderna negativt. Orsakerna till detta beror till stor del på vissa regler i det nya apotekssystemet, fortsätter Johan Wallér.

 Sveriges Apoteksförening har tagit fram förslag för hur man ska kunna komma till rätta med problemen:

1. Idag har apoteken en mycket begränsad returrätt vad gäller läkemedel som inte säljs. Detta leder till att det är ekonomiskt ohållbart att hålla stora kvantiteter på lager. Returrätten bör därför stärkas.

2. 24-timmarsregeln är bra och något som apoteken stödjer. Men idag har apoteken inte någon möjlighet att påverka hur eller när leveranserna sker - det sker genom förhandling direkt mellan läkemedelsföretagen och myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Eftersom apoteken är de som har kontakt med kunderna måste de få vara med och bestämma så att leveranserna sker på ett sätt så att 24-timmarsregeln praktiskt kan följas.

3. Dagens system för att byta ut läkemedel till den billigaste kopian har lett till leveransproblem. I och med att priserna sätts på månadsbasis av TLV och alla apotek är skyldiga att byta till denna medicin medför det ofta att medicinen tar slut hos leverantören. Det har också skett flera gånger att TLV beslutat att apoteken ska sälja läkemedel som inte finns i landet eller från företag som är avregistrerade från Skatteverket. Att ofta byta utseende på preparat medför även en sämre patientsäkerhet då det kan vara svårt att hålla reda på. Systemet med generikautbyte måste därför bli mer flexibelt. 

4. Idag råder det även brist på farmacevtiskt utbildad personal. Apoteken ser ett stort behov av att fler utbildningsplatser tillkommer för att utbilda apotekare, receptarier och apotekstekniker.  

-       Apoteken vill inget hellre än att kunna ge den bästa möjliga servicen till sina kunder. Vi vill med detta bjuda in Socialdemokraternas ledare för att diskutera hur vi ytterligare kan arbeta för att bygga en apoteksmarknad som sätter kunden i fokus, avslutar Johan Wallér.

För mer information kontakta:

Johan Wallér 070 239 16 06

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Ämnen

 • Politik

Kategorier

 • apotek
 • apoteksbranschen
 • apoteksmarknad
 • apotekstekniker
 • farmaceuter
 • kundnöjdhet
 • kvalitet
 • omreglering
 • service
 • öppettider

Regioner

 • Skåne

Sveriges Apoteksförening är branschorganisationen för apoteksaktörer och har idag 13 medlemsföretag som driver cirka 1250 apotek över hela landet.

Sveriges Apoteksförening företräder apotek i Sverige och deras ägare och arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden. Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.

Kontakter

Johan Wallér

Presskontakt VD Apoteksbranschen +46702391606