Gå direkt till innehåll

Nyhet -

​Dialog är bättre än förseningsavgift på bårhus!

I veckan har vi via media meddelats om att Region Värmland har fattat beslut om att ta ut en avgift på 5 000 kronor i veckan av dödsbon som inte begraver den avlidne i tid.

- Begravningslagen säger att det får gå högst en månad mellan dödsfall och begravning. Det är Skatteverket som ska övervaka att lagen följs och agera om det är någon som inte gravsätts eller kremeras. Men det finns ingen sådan kontroll, menar Ulf Lernéus.

-Vi ska komma ihåg att det handlar om väldigt få fall men det är olyckligt när det inträffar.

-Att Region Värmland väljer att gå den här vägen att införa en förseningsavgift efter två månader är inte helt bra. Dels så säger lagen en månad och hela agerandet i detta tyder på brist i dialogen mellan sjukhus, bårhus, Skatteverket och kommuner.

Det finns naturligtvis en anledning till att kropparna ligger kvar på bårhusen och oftast är det att det inte finns någon "närmast anhörig" som tar tag i begravningen. I dessa fall så är det Skatteverket och sedan kommunens ansvar att se till att den avlidne blir begravd men det förutsätter naturligtvis att kommunen känner till dödsfallet.

-Sverige har den längsta lagstadgade tiden mellan dödsfall och begravning, en månad. Inget annat land i världen har en sådan generös lagstiftning. Att då kroppar ligger kvar på bårhusen längre än så bara för att det inte finns en bra dialog mellan bårhus, kommuner och sjukvården är inte acceptabelt, menar Ulf Lernéus.

-Den lokala begravningsbyrån är bara ett samtal bort. Det vore helt klart en bättre idé att be dem reda ut ärendet istället för att per automatik införa en förseningsavgift, menar Ulf Lernéus.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Ulf Lernéus

Ulf Lernéus

Presskontakt Förbundsdirektör 070-349 65 65

Välkommen till Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer!

Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer (SBF) bildades 1922 och är en medlemsorganisation för ca 400 privatägda begravningsbyråer i landet.


Förbundets uppgift är att:

- verkar för att yrkeskåren är kunnig och ansvarskännande

- främja god begravningssed och yrkesetik

- ge allmänheten konsumentupplysning och konsumentskydd

- tillvarata medlemmarnas yrkesintressen

- bistå medlemmarna vid yrkets utövande

Förbundet är politiskt och religiöst neutralt. 
En begravningsbyrå kan vara medlem eller auktoriserad medlem i SBF. Det senare innebär att begravningsbyrån uppfyller högt ställda krav som du kan läsa mer om här.

Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer
Upplagsvägen 1
117 43 Stockholm
Sverige