Pressmeddelande -

Fler väljer automatisk förvaring och bevakning av testamenten och framtidsfullmakter

Finns det en garanti för att testamenten, framtidsfullmakter, gåvobrev och andra viktiga handlingar kommer fram efter ett dödsfall?

-Nej det finns det inte, säger Ulf Lernéus förbundsdirektör på Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer.

I de situationerna, när testamenten dyker upp långt efter arvsskiftet eller kanske bara i en kopia, så ställer det naturligtvis till problem för arvingarna. Många förvarar dokumenten hemma, i bankfack eller hos en advokat. Men om släkten inte vet om att det finns ett testamente finns det alltid en risk att det aldrig kommer fram.

För att alltid vara säker på att dokument kommer fram vid ett dödsfall så har Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer utvecklat tjänsten Dokumentbevakning. Den garanterar att arvingarna får ett meddelande om att det finns dokument att hämta ut. Tjänsten samkör Skatteverkets register över avlidna varje vecka och på så sätt får alla intressenter snabbt veta vilka juridiska dokument som finns.

-Det är viktigt att den här typen av dokument kommer fram snabbt vid ett dödsfall. I ett testamente kan det t. ex. stå anvisningar om begravningen även om det är vanligare att sådana skrivs ner i ett Livsarkiv.

-Men för en del personer är Livsarkivet viktigare än testamentet, då är det bråttom att de anhöriga får veta att det finns önskemål så de får med det i sin planering av begravningen. Här får vi ofta kvitton på hur viktig tjänsten Dokumentbevakning är, begravningsbyrån vet redan innan de anhöriga kommer in till begravningsbyrån att det finns önskemål nedtecknade.

Tjänsten Dokumentbevakning växer i takt med att familjejuridiken allt mer börjar tas över av begravningsbyråerna. Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer har också ett samarbete med Avtal24 där deras kunder kan teckna tjänsten Dokumentbevakning för dokument som gjorts online. 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Juridik

Kategorier

  • dödsfall
  • familjejuridik
  • begravningsbyrå

Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer (SBF) bildades 1922 och är en medlemsorganisation för ca 400 privatägda begravningsbyråer i landet.


Förbundets uppgift är att:

- verkar för att yrkeskåren är kunnig och ansvarskännande

- främja god begravningssed och yrkesetik

- ge allmänheten konsumentupplysning och konsumentskydd

- tillvarata medlemmarnas yrkesintressen

- bistå medlemmarna vid yrkets utövande

Organisationen är politiskt och religiöst neutralt. 
En begravningsbyrå kan vara medlem eller auktoriserad medlem i SBF. Det senare innebär att begravningsbyrån uppfyller högt ställda krav som du kan läsa mer om här.

Kontakter

Ulf Lernéus

Presskontakt Förbundsdirektör 070-349 65 65

Relaterat innehåll