Gå direkt till innehåll
Ökningstakten för "direktare" avtar för första gången på fem år.
Ökningstakten för "direktare" avtar för första gången på fem år.

Pressmeddelande -

Ökningstakten för direktkremationer avtog 2019

Begravningar utan känd ceremoni, så kallade ”direktare”, har blivit vanligare de senaste 10 åren och ökat i stor omfattning de sedan fem åren. Nu ser vi dock att ökningstakten avtar något.

Jag tror vi har blivit bättre på att vid dessa tillfällen bl.a prata med de anhöriga om ett enkelt avsked istället för en begravningsceremoni samt att erbjuda alternativ till en traditionell begravning med kista. Ett sådant alternativ är akt med urna som har haft en stadig ökningstakt framförallt de senaste tre åren.

- Det har varit mycket i media om begravningar utan ceremoni och det känns som att budskapet att tänka till en gång extra har landat – det går inte göra om en begravning, säger Ulf Lernéus vid Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer.

-Samtidigt ska vi komma ihåg att många har goda skäl att välja en en s.k ”direktare” och vi får inte skapa dåliga samveten hos dessa familjer. Även om man har valt en begravning utan officiell ceremoni kan de närmaste mycket väl samlas hemma eller på något café för en enkel minnesstund – det är att man gör det som räknas i dessa sammanhang inte hur. 

Variationer över landet
-Vi ser att direktkremationer varierar över landet. Det är i mycket ett storstadsfenomen och kanske belyser det att människor i större städer är mer ensamma. Men det handlar också om lokala seder och traditioner. I Småland är det t. ex. bara hälften så många som begravs utan ceremoni jämfört med storstadslän.

Akt med urna ökar i coronatider
-De senaste månaderna har begravningsbranschen liksom övriga samhället skakats om av coronakrisen. Det kanske inte många tänker på är att begravningsbyråerna gör en viktig samhällsinsats med transporter och omhändertagande av avlidna med hög belastning och lika stora smittorisker som inom vården.

-När det sedan kommer till själva begravningen så ställs de anhöriga i en ny situation. Det går inte längre att genomföra en begravning som vanligt och då blir ceremoniformen Akt med urna ett alternativ. Det innebär att den avlidne kremeras och man skjuter sedan fram ceremonin till ett senare tillfälle med urna istället för kista i kyrkan eller kapellet, säger Ulf Lernéus. 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer (SBF) bildades 1922 och är en medlemsorganisation för ca 400 privatägda begravningsbyråer i landet.


Förbundets uppgift är att:

- verkar för att yrkeskåren är kunnig och ansvarskännande

- främja god begravningssed och yrkesetik

- ge allmänheten konsumentupplysning och konsumentskydd

- tillvarata medlemmarnas yrkesintressen

- bistå medlemmarna vid yrkets utövande

Organisationen är politiskt och religiöst neutralt. 
En begravningsbyrå kan vara medlem eller auktoriserad medlem i SBF. Det senare innebär att begravningsbyrån uppfyller högt ställda krav som du kan läsa mer om här.

Presskontakt

Ulf Lernéus

Ulf Lernéus

Presskontakt Förbundsdirektör 070-349 65 65