Pressmeddelande -

LRF ändrade sig och stödjer vår motion

Biodlarna fick med sig hela LRFs Riksförbundsmöte gällande motionen om märkningen av importerad honung! Deras riksförbundsstyrelse ville avslå motionen, men efter debatt blev det bifall.

Det blev stor framgång för Biodlarnas motioner vid LRFs Riksförbundsstämma den 30-31 maj. Biodlarnas tre motioner handlade om ”märkning av importerad honung”, ”nej till genmodifierade bin” och ”deltagande i en tävling om bättre bi-miljö och bättre bivänliga maskiner”. Ytterligare en punkt kan läggas till om rovdjursskador och ersättningsnivåer, där Biodlarna nådde framgångar.
LRFs Riksförbundsstyrelse hade avslagit motionen om märkning, där Biodlarna ville ha stöd av LRF i en gemensam påverkansprocess mot svenska myndigheter, för att den importerade honungen skall märks med ursprungsland/länder i fallande skala, på samma sätt som gäller för andra livsmedel. I dag märks honungen med ”från EU/icke EU-land”. Svensk honung har däremot mycket striktare märkningsregler.
Förbundsstyrelsen i LRF hade föreslagit stämman ett avslagsyttrande, men förlorade omröstningen med ett rungande ”Ja” för Biodlarnas motion!
Bakom Biodlarnas motioner står också Biodlingsföretagarna.
Utöver de tre motionerna var rovdjursskador uppe i en annan motion och där lyckades Biodlarna få gehör för att ersättningsnivåerna skall vara lika i hela Sverige, oavsett om Länsstyrelserna formellt kan fatta egna beslut. LRFs styrelse antog förslaget som sitt eget, vilket gjorde att den godkändes.

För ytterligare information kontakta:
Lars Hellander, ledamot Biodlarna, ombud på LRFs-årsstämma, 070-216 33 90, lars.hellander@biodlarna.se
Ingmar Wahlström, vice ordförande Biodlarna, sakkunnig inom honungs- och märkningsfrågor, 070-992 93 30, ingmar.wahlstrom@biodlarna.se

Ämnen

 • Mat
 • Livsmedelsindustrin
 • Konsumentfrågor
 • Företagande
 • Jordbruk, lantbruk, fiske
 • Livsmedel, livsmedelsteknik
 • Lantbruk

Taggar

 • honung
 • pollinatörer
 • pollinering
 • livsmedelsmärkning
 • biodlarna
 • biodling

Sveriges Biodlares Riksförbund, intresseorganisationen för 12 000 svenska biodlare, arbetar för att öka biodlingen i Sverige.

Vi har 270 föreningar i 25 distrikt i hela landet och vårt kontor finns i Skänninge.

För mer information www.biodlarna.se

Presskontakt

Jonas Eriksson

Presskontakt Förbundssekreterarre 0142 48 20 01
Björn Dahlbäck

Björn Dahlbäck

Presskontakt Förbundsordförande Sveriges Biodlares riksförbund 0760- 35 66 46

Relaterade nyheter