Med ställningstagandet går man dessutom emot flera andra EU-länder, där man konkret arbetar för att minska giftanvändningen med särskild omtanke om insekterna inklusive bina.
Med ställningstagandet går man dessutom emot flera andra EU-länder, där man konkret arbetar för att minska giftanvändningen med särskild omtanke om insekterna inklusive bina.

Pressmeddelande -

”LRF:s beslut idag visar att de vill fortsätta använda gifter”

Med detta beslut visar LRF att de vill fortsätta förgifta bina och andra pollinatörer. Detta kommer få långsiktiga negativa konsekvenser för vår miljö och den biologiska mångfalden, säger Lasse Hellander, Biodlarna.

LRF:s riksförbundsstämma 2018 pågår i detta nu. I samband med detta har Biodlarna motionerat till stämman att LRF skallupprätta en plan för att långsiktigt minska användningen av pesticider, dvs gifter i växtodlingen. Dessa gifter påverkar den biologiska mångfalden och våra pollinatörer mycket negativt. LRFs styrelse föreslog avslag på motionen – vilket också blev stämmans beslut.

-Argumentationen från styrelsen innehåller direkta felaktigheter samt svepande rykten för att omöjliggöra en saklig debatt. ”Det är beklagligt att de ekonomiska intressena formulerar argumenten, och övertrumfar därmed ett långsiktigt hållbart miljötänkande. LRF markerar därmed sin ståndpunkt att genomföra ”Tyst vår” – Rachel Carson (1962)!”, säger Lasse Hellander som deltog i debatten som Biodlarnas representant vid stämman.

Med ställningstagandet går man dessutom emot flera andra EU-länder, där man konkret arbetar för att minska giftanvändningen med särskild omtanke om insekterna inklusive bina.

-Vårt problem är att vissa sektorer inom de gröna näringarna kan och få förgifta andra djurhållares djur och de produkter som de producerar genom att använda giftiga preparat och motivera detta med ekonomiska argument och begrepp som konkurrenskraft, säger Lasse Hellander.

Om vi anför en liknelse/aforism som belyser problemet kan vi skriva följande exempel:

Om vi biodlare blev erbjudna att sprida ett medel från kemiföretagen på alla blommande fält och vallar som bönderna har och som skulle innebära att vi skulle vi få 10 gånger så mycket honung som i normalfallet. Detta skulle ”bara” innebära en negativ effekt, alla kor som åt detta foder skulle bli dementa, inte hitta hem och dö. Produktionen av mjölk skulle minska och gifterna skulle finnas kvar i mjölken. I princip ett ”ko-gift”!

Hur skulle mjölkbönderna reagera på detta och hur skulle Arla och andra mejerier reagera?

Inga pollinatörer – ingen mat, inga insekter – inga fåglar, förhoppningsvis gör man inte om samma misstag igen, att godkänna det som dödar bin.

Glyfosat-ŔoundUp är nästa gift som måste förbjudas!

För Sveriges Biodlares Riksförbund, Monica Selling, ordförande

Vid frågor kontakta: Lasse Hellander, 070 216 33 90, lars.hellander@biodlarna.se

Ämnen

  • Företagande

Taggar

  • växtskyddsmedel
  • pollinering
  • pollinatörer
  • honung
  • bidöd
  • gifter
  • bin

Sveriges Biodlares Riksföbund, intresseorganisationen för 13 000 svenska biodlare, arbetar för att öka biodlingen i Sverige.

Vi har 275 föreningar i 25 distrikt i hela landet och vårt kontor finns i Skänninge.

För mer information www.biodlarna.se

Presskontakt

Jonas Eriksson

Presskontakt Förbundssekreterarre 0142 48 20 01
Björn Dahlbäck

Björn Dahlbäck

Presskontakt Förbundsordförande Sveriges Biodlares riksförbund 0760- 35 66 46

Relaterat material