Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pollineringskris minskar skördarna

Slättbygdernas storskaliga lantbruk är en del av problemet. Den sortens odling skapar brist på pollen- och nektarväxter, som de pollinerande insekterna behöver för att överleva.  Med enkla åtgärder, som skyddszoner och inplantering av lämpliga växter, går det att minska problemet.

Sveriges Biodlares Riksorganisation, SBR, har därför lämnat en motion till LRF:s riksförbundsstämma den 25-27maj, där vi vill att också LRF ska verka för ett stöd till biodlarna i form av pollineringsersättning per bisamhälle. Dessutom bör det införas miljöersättningar till lantbruket för sådana skyddszoner, samt att LRF bör uppmuntra lantbrukarna att plantera lämpliga pollineringsväxter. Det arbete sker med fördel i samverkan mellan lantbrukare och biodlare.

 

Läs hela motionen som bifogas.

 

För frågor kontakta:

Michael Cornell

Förbundssekreterare

Tfn 0735 – 233 121

Ämnen


Sveriges Biodlares Riksföbund, intresseorganisationen för 10.000 svenska biodlare, arbetar för att öka biodlingen i Sverige.

Vi har 294 föreningar i 25 distrikt i hela landet och vårt kontor finns i Mantorp.

För mer information www.biodlarna.se

Kontakter

Joppe Svensson

Joppe Svensson

Presskontakt Kommunikatör 0142 48 20 07
Björn Dahlbäck

Björn Dahlbäck

Presskontakt Förbundsordförande Sveriges Biodlares Riksförbund 0760- 35 66 46

Sveriges ledande biodlarorganisation med ca 17 000 medlemmar

Sveriges Biodlares Riksförbund, intresseorganisationen för nära 17 000 svenska biodlare, arbetar för att öka biodlingen i Sverige.

Sveriges Biodlares Riksförbund
Borgmästaregatan 26
59634 Skänninge
Sweden