Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Utnyttja EU-stödet bättre för att öka svensk biodling

Sveriges Biodlares Riksförbund har under flera år kommit med förslag till hur biodlingen kan öka i Sverige. Vi är glada över att antalet medlemmar har ökat de senast två åren och att intresset på många håll för biodling har ökat. Det finns dock mer som kan göras och där måste regering och riksdag hjälpa till. Inom EU finns ett särskilt honungsprogram som för de kommande tre åren fick mer pengar av kommissionen men Sverige avstod från att öka det svenska programmet. Det innebär att vi i Sverige avsagt oss mer resurser till utveckling av biodlingen om vi inte kan använda andra EU medel inom exempelvis Landsbygdsprogrammet för att kompensera detta.

- Vi har också föreslagit ändringar i miljöersättningarna för lantbrukare och en pollineringsersättning för biodlare för att öka incitamentet för ökad biodling i landet, säger Jonny Ulvtorp, ordförande i Sveriges Biodlares Riksförbund. Både för att öka den biologiska mångfalden och skördarna, men också för att bli mer självförsörjande på honung där vi idag endast täcker 50% av konsumtionen med svensk honung. Vi hoppas nu att regering och riksdag skapar bättre förutsättningar för biodlingen, så ska vi branschen göra vad vi kan för att öka den svenska biodlingen.

För mer information:

Jonny Ulvtorp, ordförande i Sveriges Biodlares Riksförbund, tele: 0735-233 130

Ämnen


Sveriges Biodlares Riksföbund, intresseorganisationen för 10.000 svenska biodlare, arbetar för att öka biodlingen i Sverige.

Vi har 291 föreningar i 25 distrikt i hela landet och vårt kontor finns i Mantorp.

För mer information www.biodlarna.se

Kontakter

Joppe Svensson

Joppe Svensson

Presskontakt Kommunikatör 0142 48 20 07
Björn Dahlbäck

Björn Dahlbäck

Presskontakt Förbundsordförande Sveriges Biodlares Riksförbund 0760- 35 66 46

Sveriges ledande biodlarorganisation med ca 17 000 medlemmar

Sveriges Biodlares Riksförbund, intresseorganisationen för nära 17 000 svenska biodlare, arbetar för att öka biodlingen i Sverige.

Sveriges Biodlares Riksförbund
Borgmästaregatan 26
59634 Skänninge
Sweden