Pressmeddelande -

Rätten till tolk är inte en tolkningsfråga

Rätten till tolk är inte så självklar som den borde vara. Almedalen är ett tydligt exempel på detta. Av 1476 semiarier har 68 st tolk på plats. Detta är inte ens 5%. Detta gäller bara teckenspråkstolkning, övriga tolkmetoder finns inte representerade alls. I en demokrati ska alla ha samma möjlighet att ta del av de folkvaldas budskap. 

”Tolkning är en fråga om språk, tillgänglighet och demokrati. Det handlar om rätten att kunna ta del av och delta i samhällets debatt och utbud. Det handlar om rätten att få leva sitt liv på sina egna villkor” säger Heléne Larsson, förbundsordförande i Unga Hörselskadade. 

Fortfarande, i 2010-talets Sverige, finns det myndigheter och beslutsfattare som inte behandlar det svenska teckenspråket på samma sätt som andra moderna och levande språk. Partiledarnas tal är ett tydligt exempel idag.

”Att tolkbeställningar görs efter gedigen tjatning tyder på okunskap och fördomar om att det svenska teckenspråket inte är ett riktigt språk. Skrämmande är också att okunskapen leder till att endast teckenspråkstolkning kommer att ske, detta utestänger fortfarande en grupp som behöver tolkning på annat sätt. Detta hör inte hemma i dagens Sverige.” säger Henrik Sundqvist, förbundsordförande i Sveriges Dövas Ungdomsförbund.

Vi vill ha rätt till tolk i alla situationer vi själva anser det vara nödvändigt, vare sig det gäller utbildning, arbete, fritid eller att delta i Almedalen. Under Almedalsveckan ska alla ha samma möjlighet att delta, oavsett förutsättningar. Vi önskar en ändring kring attityder gällande tolkning och att Almedalen blir tillgängligt för alla. Ett Almedalen där en grupp inte stängs ute.

Vi är sju stycken döv- och hörselorganisationer åker till Almedalen trots den nedslående statistiken. Vi kommer tillsammans att sprida information om de hinder vi möter dagligen gällande att få tolk, oavsett tolkmetod, vi kommer att ifrågasätta okunskapen kring teckenspråket, samt särbehandlingen av detsamma. Men vi kommer framför allt att visa på att utan en fungerande tolktjänst så sker en systematisk diskriminering av en stor grupp i samhället. 

Kontaktuppgifter
Heléne Larsson, Förbundsordförande, Unga Hörselskadade
0736 – 408 660 endast sms, (vi ringer upp när vi får tag på tolk)
helene.larsson@uh.se

Henrik Sundqvist, Förbundsordförande, Sveriges Dövas Ungdomsförbund
0735 – 307 207 endast sms, (vi ringer upp när vi får tag på tolk)
henrik.sundqvist@sdrf.se

Övriga organisationer är:
Dövblind Ungdom (DBU), Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Vuxendöva i Sverige (VIS).

Mer information:
tolkamigratt.wordpress.com 

Ämnen

  • Mänskliga rättigheter