Pressmeddelande -

Örebro Sveriges föreningvänligaste kommun

Vinnande kommun har utmärkt sig på alla plan. Kommunen har på topp och bredd, arbetat långsiktigt och målmedvetet tillsammans med den självständiga idéburna sektorn. Samarbetet har en stabil grund, med önskan till mer samarbete. Kommunen och föreningslivet arbetar omfångsrikt inom många områden samt toppar arbetet med ett utomordentligt intressant utvecklingsarbete.  Kommunens arbete har genomsyrats av och med respekt för de olika vitala frivilliga krafterna.  Sveriges Föreningar har idag, den 7 juli, glädjen att tillkännage Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2010 -- ÖREBRO kommun!!  

Ämnen

  • Frivilligarbete

Kategorier

  • lokalt föreningsliv
  • prisceremoni
  • kommuner

Vi arbetar för att skapa, stödja och utveckla paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet. Vår vision är en fungerande paraplyorganiation i varje kommun!