Pressmeddelande -

Prisceremoni Sveriges föreningsvänligaste kommun

Vi börjar med mingel kring cider och snittar.  Vi diskuterar varför det lokala föreningslivet är viktigt för kommunen. Avgörande med att vara föreningsvänlig har varit följande ledord; självständighet, respekt, delaktighet i strategier och goda villkor att verka.

Vi presenterar olika förhållningssätt till ledorden. Samtal och diskussion kring om ledorden är rätt valda och om de behövs för föreningsvänligheten.

I samband med seminariet delar vi ut priset Sveriges föreningsvänligaste kommun.  

Pristagande kommun gör entré på scen kl 14.00.

Ämnen

  • Frivilligarbete

Kategorier

  • föreningsliv
  • prisceremoni
  • prisutdelning
  • kommuner

Vi arbetar för att skapa, stödja och utveckla paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet. Vår vision är en fungerande paraplyorganiation i varje kommun!