Pressmeddelande -

Sveriges fredsråd: Rätt beslut av regeringen att avskaffa vapnen som dödar 98% civila

Klusterbomber är ett lågprecisionsvapen som urskillningslöst dödar både soldater och oskyldiga civila. Enligt vissa uppgifter är andelen civila bland dem som dödas av dessa vapen så mycket som 98%, därav en tredjedel barn. Den stora andelen blindgångare, hela 10% i Israels senaste krig i södra Libanon, gör att stora områden blir dödsfällor för lång tid framåt. Från Libanon, Afghanistan, Irak och nu senast Georgien kommer berättelser om hur bönder dödas eller lemlästas på sina åkrar, kvinnor på väg till brunnen, barn på sina lekplatser. De som drabbas hårdast är de allra fattigaste.

För svensk del är inga invasionshot aktuella under överskådlig tid, och klusterbomber är till största delen ett redan militärtekniskt föråldrat vapenslag. Sverige har därför inget behov av klusterbomber.

FN:s generalsekreterare har uppmanat samtliga medlemsstater att inrätta ett moratorium för klustervapen, och konventionen om klustervapen antogs av 107 stater i Dublin den 30 maj i år. Regeringen har nu meddelat att Sverige kommer att underteckna konventionen mot klusterbomber i Oslo den 3 december i år.

Sveriges fredsråd välkomnar regeringens beslut. Sverige kommer nu att höra till de länder som går före i arbetet att avskaffa klusterbomberna, och kan med full trovärdighet uppmana länder som USA, Ryssland och Kina att inte längre tveka utan avstå från dessa vapen.

Sveriges Fredsråd bildades 1946 och är ett partipolitiskt och religiöst obundet organ för fred, nedrustning och förebyggande konfliktlösning. Fredsrådet är ett samlingsorgan för svenska fredsförbund, men även enskilda kan bli medlemmar.

Kontaktperson: Henrik Bohlin, ordförande, tel. 0730-740135, e-postadress Henrik.Bohlin@sh.se

Bildresurser på bl.a. http://npaid.websys.no/

Berättelser ur verkliga livet på http://www.stopclustermunitions.org/the-problem/real-stories/

Ämnen

  • Försvarsfrågor

Kategorier

  • klusterbomber
  • fredsrörelser
  • oslokonventionen