Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ansökan av kontrollprogram för förbättrad djurvälfärd

Idag har Sveriges Grisföretagare lämnat in sin ansökan och resultatet av definierade och testade kontrollpunkter till Statens Jordbruksverk. Syftet med att ansöka till ett framtida kontrollprogram är att öka överlevnaden hos svenska smågrisar, skydda suggorna på ett bättre sätt i utsatta lägen samt fortsätta minska den redan låga användningen av antibiotika.

- I Sverige har vi ett av världens bästa djurskydd. Något vi ska fortsätta att bevara och utveckla. En hög djurvälfärd samt bra djuromsorg med fortsatt låg antibiotikaanvändning ligger fast. Samtidigt har vi en skyldighet i branschen att aktivt jobba med de utvecklingsområden som vi identifierat. Vi behöver exempelvis öka överlevnaden hos svenska smågrisar, säger Ingemar Olsson, ordförande i Sveriges Grisföretagare.

Sveriges Grisföretagare har under 2014 genomfört en pilotstudie med syftet att utveckla och förbättra svensk grisproduktion med en stärkt djurvälfärd som utgångspunkt och krav. I pilotstudien har det identifierats och utvärderats vilka kontrollpunkter som enskilda gårdar måste uppfylla för att kunna bli individuellt godkända och därmed få lov att ingå i det planerade kontrollprogrammet. Pilotstudien har övervakats och kontrollerats av en rad veterinärer på de involverade testgårdarna.

- Den svenska djurskyddslagen, som varit gällande sedan 1988, är grunden i hur vi hanterar djur i Sverige. Det framtida kontrollprogrammet är tänkt som extra tillägg utöver svensk lag, berättar Theres Strand, ansvarig för pilotstudien.

Följande programpunkter har Sveriges Grisföretagare ansökt om:
Förkortad ditid
Skydd för nyfödda spädgrisar
Beläggning i befintliga tillväxt- och slaktgrisboxar
Fler än 400 grisar per avdelning

- Efter ett års studier av kontrollmallen på 12 svenska gårdar, ser vi att våra kontrollpunkter kan garantera en bevarad eller förbättrad djuromsorg och djurhälsa. Något som vi ser som mycket positivt. Vi har också sett att kontrollprogrammet säkerställer att vår redan låga antibiotikaanvändning kan bibehållas, berättar Gunnar Johansson, veterinär expertis i pilotstudien.

För mer information kontakta:
Ingemar Olsson, Ordförande Sveriges Grisföretagare, tfn: 070-626 00 84
Theres Strand, ansvarig för Pilotstudien, Gård & Djurhälsan, tfn: 070-385 45 10
Gunnar Johansson, veterinär expert i Pilotstudien, Gård & Djurhälsan, tfn: 070-399 60 25

www.sverigesgrisforetagare.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Sveriges Grisföretagare påverkar genom aktiv näringsbevakning och medverkar till att skapa förbättrad konkurrenskraft för den enskilda grisföretagaren

Föreningens grundläggande uppdrag är att bevaka villkor och aktivt bearbeta myndigheter, politiker och övrigt näringsliv som berör grisföretagarens verksamhet.

Utöver detta arbetar vi bland annat med frågor som rör medlemmarnas möjligheter till
•    oberoende marknadsanalys för stärkt affärsmässighet
•    ökad produktivitetsutveckling för stärkt konkurrenskraft
•    förstärkning av svenskt griskötts marknadsföring.

Detta gör vi i samarbete med Agronomics, Svenska Pig , Svensk Köttinformation samt Lönsamt Grisföretagande där branschens intressenter ingår.

Sveriges Grisföretagare ger ut svensk grisnärings ledande tidskrift, Grisföretagaren.

Presskontakt

Ingemar Olsson

Ingemar Olsson

Presskontakt Ordförande 070-626 00 84

Sveriges Grisföretagare påverkar genom aktiv näringsbevakning och medverkar till att skapa förbättrad konkurrenskraft för den enskilda grisföretagaren

Föreningens grundläggande uppdrag är att bevaka villkor och aktivt bearbeta myndigheter, politiker och övrigt näringsliv som berör grisföretagarens verksamhet.

Utöver detta arbetar vi bland annat med frågor som rör medlemmarnas möjligheter till
• oberoende marknadsanalys för stärkt affärsmässighet
• ökad produktivitetsutveckling för stärkt konkurrenskraft
• förstärkning av svenskt griskötts marknadsföring.

Detta gör vi i samarbete med Agronomics, Svenska Pig , Svensk Köttinformation samt Lönsamt Grisföretagande där branschens intressenter ingår.

Sveriges Grisföretagare ger ut svensk grisnärings ledande tidskrift, Grisföretagaren.