Pressmeddelande -

Positivt besked att svenska grisar är fria från MRSA

Resultatet är nu klart för provtagningen 2014 av antibiotikaresistensen MRSA i svenska avelsbesättningar och glädjande nog hittade man inga antibiotikaresistenta hudbakterier. Sveriges Grisföretagare välkomnar resultatet av undersökningen som genomfördes av Svenska Djurhälsovården och SVA.

– Sveriges Grisföretagare lägger ner ett stort arbete på att ha en bra djurhållning, på att skydda djuren för smittor och bibehålla vår låga antibiotikaförbrukning. Det här resultatet visar att vi så här långt agerat rätt trots att smittan är så spridd ute i Europa. Att vi dessutom har EU:s lägsta antibiotikaanvändning pekar på att vi är duktiga på att hantera smittor, säger Ingemar Olsson, ordförande Sveriges Grisföretagare.

– Vi kommer att fortsätta arbeta ihop med myndigheterna och övriga näringen om vad som ytterligare kan göras för att försöka hindra den resistenta hudbakterien att etablera sig bland svenska grisar, säger Ingemar Olsson.

– Den största risken för att svenska grisar ska få MRSA är via personer som har direkt kontakt med djuren. Inom Sveriges Grisföretagare är vi därför mycket måna om att det ska finnas bra hygienbarriärer på gårdarna och att personalen har god kunskap om dessa. MRSA smittar inte via livsmedel men bakterierna kan utgöra en risk för oss som vistas i stallarna, avslutar Ingemar Olsson.

Ingemar Olsson

Ordf.

Sveriges Grisföretagare

070-6260084

 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Politik, allmänt

Sveriges Grisföretagare påverkar genom aktiv näringsbevakning och medverkar till att skapa förbättrad konkurrenskraft för den enskilda grisföretagaren

Föreningens grundläggande uppdrag är att bevaka villkor och aktivt bearbeta myndigheter, politiker och övrigt näringsliv som berör grisföretagarens verksamhet.

Utöver detta arbetar vi bland annat med frågor som rör medlemmarnas möjligheter till
•    oberoende marknadsanalys för stärkt affärsmässighet
•    ökad produktivitetsutveckling för stärkt konkurrenskraft
•    förstärkning av svenskt griskötts marknadsföring.

Detta gör vi i samarbete med Agronomics, Svenska Pig , Svensk Köttinformation samt Lönsamt Grisföretagande där branschens intressenter ingår.

Sveriges Grisföretagare ger ut svensk grisnärings ledande tidskrift, Grisföretagaren.

Kontakter

Ingemar Olsson

Presskontakt Ordförande 070-626 00 84